Hjälp oss att bekämpa invasiva växter

I Norrbotten finns det tre arter som pekas ut som invasiva och som hotar vår egen inhemska växtlighet. Det är jätteloka, tromsöloka och jättebalsamin. Hjälp naturen genom att inte odla dem i din trädgård och genom att rapportera in om du ser dem i naturen.

För att skydda vår miljö och våra växter från invasiva arter finns sedan 2015 en EU-förordning om hur vi ska hantera införsel och spridning av dessa arter. Det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta eller släppa ut i naturen någon av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller sprida sig. Totalt finns 36 växtarter upptagna i EU-förordningen. Den senaste uppdateringen gjordes den 25 juli 2019.

Jättebalsaminen är en vacker växt men tyvärr så sprider den sig lätt.

Gemensamt ansvar

Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med att bekämpa de invasiva arter. Det är därför mycket viktigt att de fynd du gör rapporteras in till www.invasivaarter.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-förordningen gäller för alla i Sverige vilket innebär att privatpersoner, företag, fastighetsägare och myndigheter har en skyldighet att förhindra spridning av växterna.

Uppsamlingskärl på återvinningscentralerna

Har du fått in någon av de invasiva arterna i din trädgård ska du gräva upp plantorna och slänga allt i de speciella kärl som finns uppställda på återvinningscentralerna. Kärlen är täta och ska förhindra ytterligare spridning innan växterna förstörs. Var noga när du transporterar växtdelarna. Transportera dem gärna i slutna kärl eller säckar.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp