(Inget) beslut om folkomröstning

Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunfullmäktige inte i nuläget tar ställning till en folkomröstning. I praktiken betyder det att man avvaktar tills folkinitiativet eventuellt lämnar in namnunderskrifter till en folkomröstning.

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp i Luleå hade tagit initiativ till att föreslå kommunfullmäktige att ta ställning om folkomröstning ska genomföras. Om det blir ett ja på detta föreslås fullmäktiges presidium får i uppdrag att identifiera vilken fråga som ska ställas till medborgarna.

Arbetsutskottet ställde sig på förmiddagen bakom detta förslag att kommunfullmäktige redan nu tar ställning till om en folkomröstning ska hållas, med ett tillägg från Lenita Ericson (S) ”att presidiet får i uppdrag att i dialog med arbetsgruppen för folkinitiativet förbereder frågeställningen”.

Detta fick dock ingen majoritet i kommunstyrelsen på eftermiddagen. Efter votering röstade sju ledamöter emot förslaget, sex röstade för och två ledamöter avstod.

Frågan om en folkomröstning prövas för närvarande inte i kommunfullmäktige.

Folkomröstning om effektiviseringar?

Ett folkinitiativ har startat en namninsamling under rubriken ”Nej till centralisering och stora enheter – Ja till en ny utvecklingsplan för skolan”.

För att en folkomröstning ska prövas krävs drygt 6 000 underskrifter, det motsvarar tio procent av kommunens röstberättigade.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade om effektiviseringar i skolan med 26 miljoner kronor, vilket bland annat resulterade i att tre förskolor och tre grundskolor stängs.

Kostnaderna för en folkomröstning uppskattas bli 1,5 miljoner kronor plus kostnader för förtidsröstning.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

Uppdaterat 3 juni, kl.11.30, kl. 16:00

28 maj 2019

Logotyp