Kommunen erbjuder ökat stöd

Behovet av stöd och hjälp ökar när ensamhet, oro, våld och psykisk ohälsa växer i coronavirusets kölvatten. Luleå kommun rustar för att möta detta behov genom ökade kontaktmöjligheter. Via telefon, mejl och digitala möten erbjuds rådgivning, support och stöd i olika frågor. Det finns hjälp att få, tveka inte att höra av dig.

Kommunen har stödverksamheter för olika åldrar och behov. Föräldrasupport, Familjerådgivning, främjande av psykisk hälsa, Äldresupport, FREDA-mottagning mot våld och Alternativ mottagning mot våld.
Flera av dessa verksamheter har vanligtvis mottagning, gruppträffar, kurser och annat där fysiska möten är vanligt. För att minska risken för smittspridning ökar man nu i stället tillgängligheten via telefon, digitala möten och mejl.

Kommunen erbjuder stödverksamheter för olika åldrar och behov.

Föräldrasupporten

Föräldrasupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller närstående till ett barn eller en ungdom i åldern 0-20 år. Hos oss får du vägledning kring utmaningar i vardagen och verktyg att bemöta ditt barn i olika situationer.

I den rådande situationen vill vi gärna påminna om att Föräldrasupporten finns till för er föräldrar. Det kan handla om hur man kan bemöta sitt barn som är orolig. Hur man stöttar sin gymnasieungdom i en förändrad vardag. Hur kan man förhålla sig till att kanske tillbringar allt mer tid tillsammans i hemmet.

Tveka inte att höra av er! Ingen fråga är för liten.
Ni kan få stöd hos oss genom besök, telefon, skype eller teams. Nu erbjuder vi också iKomet som är en webbaserad version av föräldrakursen Komet.
Följ oss gärna på Instagram (foraldrasupporten) och Facebook (Föräldrasupporten Luleå kommun) för att ta del av vår verksamhet.

Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 45 20
Mejl: foraldrasupporten@lulea.se
Webb: www.lulea.se/foraldrasupporten


Familjerådgivningen

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor. Alla människor kan uppleva svårigheter i sina nära relationer, vid olika tidpunkter i livet. Det kan exempelvis handla om konflikter, kommunikation, akuta kriser, separation eller att hitta tillbaka till varandra. Till Familjerådgivningen kan man vända sig som par, enskild eller tillsammans med annan närstående, exempelvis förälder, syskon, expartner.

I nuläget har Familjerådgivningen öppet som vanligt och du kan både ringa och mejla.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanar besökare att avboka möten vid eventuella symptom. Det finns även möjlighet att ha möte via telefon eller skype.

Öppet: Telefontid vardagar klockan 8.30-10.00 (övrig tid röstbrevlåda).
Telefon: 0920-45 30 00 (fråga efter familjerådgivningen).
Skype: Boka skype-möte via telefon.
Mejl: familjeradgivningen@soc.lulea.se


Främjande av psykisk hälsa

Luleå kommun erbjuder ett medmänskligt stöd och vägledning via support för att främja Psykisk hälsa. Supporten ger inte medicinska råd, erbjuder inte terapi eller behandling men ger medmänskligt stöd för stunden som lyssnar, tröst samt vid behov hänvisa till professionellt stöd.

Vid medicinska besvär ber vi dig i stället kontakta med att ringa 1177.

Vi människor är mer eller mindre sårbara och reagerar på händelser i våra liv på olika sätt. Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer som är svåra; något händer som får oss att helt tappa fotfästet.

Är du orolig för dig själv eller någon i din närhet och behöver prata med någon om hur du påverkas av den nuvarande krisen på grund av corona-viruset? Du kan dela dina tankar, din oro och få stöd att hantera situationen. Kanske behöver du någon att prata med?

Supporten bemannas av personer som är utbildade att ge medmänskligt stöd, krisstöd och alla arbetar under sekretess och tystnadsplikt. VI finns för dig, du är välkommen att ta kontakt med oss.

Telefon: vardagar kl 8-17, 0920-45 30 00 (för vidare koppling).
Mejl: psykiskhalsa@soc.lulea.se
Chatt (du behöver inte berätta vem du är)


Äldresupporten

För dig som idag har enklare insatser från kommunen och vill ha information, råd och stöd i din vardag.

Med anledning av risk för smittspridning är alla gruppträffar och aktiviteter på mötesplatserna från den 13 mars till och med 30 april inställda. Istället erbjuder vi telefonkontakt klockan 8-16 på telefon 0920 - 45 30 00, frågar efter Äldresupporten.

Digitala drop-in möten
Vi arrangerar även digitala drop-in möten från och med 2 april till och med 28 maj.
torsdagar klockan 14.15 - 15.15 via videosamtal.
Du och övriga deltagare har möjlighet att ställa generella frågor och få information.
Anslut till möte genom att klicka här: Microsoft Teams-mötet till Äldresupportens drop-inlänk till annan webbplats
Du hamnar i mötets lobby och blir insläppt när mötet startar.


FREDA-mottagningen mot våld

För dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

Du är välkommen till oss om du är bosatt i Luleå eller Boden. Vi som arbetar på FREDA-mottagningen är socionomer med vidareutbildning i våld i nära relationer.

Det kostar ingenting att få hjälp av oss. När du ringer till oss får du vara anonym. Vi har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får tala om någonting som du säger till oss utan din tillåtelse. Undantaget är om det finns en oro för att barn under 18 år far illa.

Om du har svårt att förstå eller tala svenska erbjuder vi hjälp av telefontolk.

Öppet: vardagar klockan 8-17.
Telefon: ring och boka tid på 020-44 22 44. Samtalet syns inte på din telefonräkning.
Vi erbjuder också telefonrådgivning och digitala samtal.
Mejl: freda@lulea.se

Vid akuta situationer eller behov av skydd ring polisen på 112 eller socialtjänsten i din kommun.


Alternativ-mottagningen mot våld

Alternativ-mottagningen mot våld är för dig som utövat eller utövar någon form av våld i nära relation. Om du vill få hjälp med ditt våldsbeteende är du välkommen att delta i vår behandling som vi bedriver individuellt och i grupp. Gruppverksamhet kan erbjudas efter inledande individuella samtal.

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och:

  • använder våld eller hot om våld mot din partner
  • använder dig av förnedrande ord och handlingar
  • vill ta ansvar för din våldsbenägenhet
  • vill utveckla andra sätt att hantera situationer än med våld

Du som bor i Luleå eller Boden är välkommen att kontakta oss.
Vi som arbetar på mottagningen är socionomer med vidareutbildning i samtalsbehandling för våldsutövare. Besöken är kostnadsfria. Vi har tystnadsplikt.

Öppet: vardagar klockan 8-17.
Telefon:
0920-45 43 98, om vi inte svarar, lämna ett meddelande så kontaktar vi dig.
Mejl: alternativ@soc.lulea.se

Text: Karin Kemi

Bild: Shutterstock

31 mars 2020

Logotyp