Nej till höjda gränser för skolskjuts

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 december att inte höja avståndsgränser för skolskjuts som en del av skolans effektiviseringsarbete. Andra ärenden på dagordningen var ansökan om en fristående förskola i Jämtön och verksamhetens kvalitetsrapport.

Att cykla till skolan funkar ofta, men inte alltid. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vill inte höja avståndsgränserna för skolskjuts.

På sammanträdet behandlade barn- och utbildningsnämndens totalt 22 ärenden.

Avståndsgränser för skolskjuts

Luleå kommuns avståndsgränser för skolskjuts är generösare jämfört med närliggande kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nämnden var därför att öka avståndsgränserna för skolskjuts för elever i årskurs 2–6.

Det skulle ge en besparing på 500 000 kronor från höstterminen 2020. Men barn- och utbildningsnämnden avslog förslaget.

Ansökan om fristående förskola i Jämtön

Vitådalens skola ekonomisk förening ansöker om godkännande och rätt till bidrag för att starta fristående verksamhet vid Jämtöns förskola enligt skollagen. Föreningen vill använda samma lokaler som den tidigare kommunala Jämtögårdens förskola i Jämtön och planerar att öppna i januari 2020.

Barn- och utbildningsnämden godkände ansökan.

Kvalitetsrapport med utvecklingsområden

Kvalitetsrapporten redogör för verksamhetens resultat och analyserar förskolans och skolans arbete. Utifrån resultaten och analyserna tas prioriterade utvecklingsområden fram som sedan utgör en grund för planeringsprocessen tillsammans med andra uppföljningar.

Barn- och utbildningsnämnden godkände huvudmannens kvalitetsrapport och de föreslagna prioriterade utvecklingsområdena som är likvärdighet samt ledning och styrning.


Se föredragningslista med alla ärenden.länk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Caroline Rönnberg

28 november 2019

Uppdaterad: 18 december 2019

Logotyp