Lärarnas utbildningsnivå ligger i topp

I Lärarförbundets rankning "Bästa skolkommun 2019" placerar sig Luleå på 34:e plats och är en av landets bästa vad gäller lärarnas utbildningsnivå bland Sveriges 290 skolkommuner.

– Skolrankningen leder till viktiga samtal om hur vi kan fortsätta att utvecklas som en bra arbetsgivare, säger Maarit Enbuske, skolchef vid Luleå kommun.

Luleå tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas utbildningsnivå. Även lärartätheten och andel barn i förskolan tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun.

Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommun är presenterad. Nytt för i år är att istället för en relativ rankning har det statistiska underlaget arbetats om till ett index. Rankningen består av tio kriterier och för varje kriterium har ett individuellt indexvärde tagits fram.

Kriterier som mäts

Till grund för rankningen Sveriges bästa skolkommun ligger dessa kriterier: resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning inom 3 år.

Luleå på 34:e plats

Luleå tillhör landets bästa kommuner när det kommer till lärarnas utbildningsnivå. Även lärartätheten och andel barn i förskolan tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun.

I jämförelse med tidigare år så rankas Luleå högre för indexvärdet friska lärare.

Där Luleå har fått ett lägre indexvärde är när det gäller kriteriet kommunen som huvudman som är baserat på en enkät från Lärarförbundets lokalavdelningar.

– Glädjande att vi trots effektiviseringar under flera år ligger högt i rankingen. Det visar att vi är en bra skolkommun, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Totalt så placerar sig Luleå på plats 34 av 290 kommuner med indexvärde 51.269 att jämföra med vinnaren Torsby kommun som har indexvärde 57.251.

Se hela rankningen på Lärarförbundets webbsidalänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

16 oktober 2019

Logotyp