Lärarstudenter från USA besökte Råneskolan

De långväga besökarna ville se hur det svenska skolsystemet fungerar, men även studera hur Råneåskolans lärare jobbar med svenska som andraspråk.

Lärarstudenterna Annika Lucke och Hanna Schoultz besökte tillsammans med fyra andra studenter Råneskolan.

– Så roligt att de vill träffa skickliga pedagoger som arbetar med svenska som andraspråk, och att det sker just i Råneå, säger Jan Vinroth, rektor och guide för dagen.

De sex studenterna är hemmahörande på Western Washington University, Bellingham Washington state, i USA. De utbildar sig till lärare i engelska som andraspråk. De stannar i Luleå i fyra veckor och på programmet står bland annat undervisning på Luleå tekniska universitet i svenska, svensk kultur och svensk historia, varvat med lektioner i språkinlärning och liknande.

– Vi hoppas att besöket på Råneskolan ska ge oss kunskap om undervisningstekniker och fånga upp saker som görs bra här på skolan. Det ska bli jättespännande, säger Annika Lucke och Hanna Schoultz, två av studenterna.

FAKTA

  • Råneå är sedan några år tillbaka upptagningsområde för asylsökande från hela världen, vilket har inneburit att Råneskolan berikats med barn av utländsk bakgrund.
  • Råneskolan är en F-9 skola med 350 elever
  • Skolan ligger i centrala Råneå, cirka 35 kilometer norr om Luleå

Text och foto: Caroline Rönnberg

10 maj 2019

Logotyp