Luleå förlorare i kostnadsutjämningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag bland annat kommunens remissvar om ett nytt kostnadsutjämningssystem för Sveriges kommuner. De planerade förändringarna i kostnadsutjämningssystemet betyder att Luleå kommun förlorar sammanlagt 80 miljoner kronor. 

Det framgår av kommunens remissvar på förslaget till ett nytt kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna.

– Tyvärr riskerar Luleå att bli en stor förlorare. Kommunen bidrar redan idag med cirka 4000 kronor per invånare och nu ska vi betala ytterligare 1000 kronor per invånare till kostnadsutjämningen. Det blir cirka 80 miljoner ytterligare som vi i så fall måste få fram med effektiviseringar och besparingar, förklarar kommunstyrelsens ordförande Niklas Nordström.

Arbetsutskottet gav kommundirektören uppdraget att ta fram konsekvenser och förslag till åtgärder som kompenserar ett nytt kostnadsutjämningssystem.

Luleå riskerar att behöva spara in 80 miljoner kronor om förslaget om ett nytt kostnadsutjämningssytem mellan kommunerna går igenom.

Betala in mer, få ut mindre

Luleå blir efter förslaget nettobetalare i kostnadsutjämningssystemet med 4 716 kronor per invånare vilket är 1 023 kronor mer per invånare än dagens system. Kommunen är därmed landets tredje största nettobetalare efter Umeå och Solna.

Luleå kommuns synpunkter på utredningen kan sammanfattas som följande:

  • effekterna för Luleå är orimliga
  • införandeperioden är för kort
  • ett tak om maximalt 700 kr/invånare bör införas för en enskild kommun
  • systemet fortsätter att vara komplicerat, förslaget förenklar inte utjämningen
  • legitimiteten minskar, många kommuner blir bidragstagare, färre blir bidragsgivare.

Den statliga utredningen ”Lite mer lika” har undersökt hur systemet med kostnadsutjämningen som en del av den kommunalekonomiska utjämningen kan förändras för att skapa likvärdiga ekonomiska förhållanden för Sveriges 290 kommuner.

FAKTA Kostnadsutjämningen

  • Utjämingen mellan kommunerna består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift.
  • Utredningen "Lika mer lika" fokuserar på kostnadsutjämningen.
  • Kostnadsutjämningen kompenserar kommuner emellan, staten har ingen del i finansieringen.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Luleå kommun

02 maj 2019

Uppdaterat 6 maj 2019

Logotyp