Luleås 400-årsfirande och direktflyg London

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag bland annat att bevilja drygt 1,2 miljoner kronor till Luleås 400-årsfirande samt medfinansiering av marknadsföringsinsatser kopplade till direktflyget London-Luleå.

2021 fyller Luleå stad 400 år och firande planeras för hela kommunen under hela året. Arbetsutskottet beviljade totalt 1 250 000 kronor till firandet av Luleås 400-årsjubileum. Av dessa avser 750 000 kronor föreningars och civilsamhällets delaktighet och 500 000 kronor för kommunövergripande aktiviteter och kommunikationsinsatser. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att anslå drygt 1,2 miljoner kronor till Luleås 400-årsfirande. 750 000 kronor avser hantering av ansökningar från föreningar, kulturaktörer och civilsamhälle som vill delta i firandet.

Marknadsföringsinsatser för direktflyg till London

Arbetsutskottet beslutade att bevilja Luleå Business Region 100 000 kronor till projekt avseende marknadsföringsinsatser kopplat till det nya direktflyget mellan Luleå och London. Insatserna gäller riktad marknadsföring i Storbritannien med fokus på Londonregionen. Kommunens samhällsenhet menar att insatsen ligger i linje med beslutade prioriteringar och skapar förutsättningar för tillväxt.

Swedish Lapland Visitors Board har i samverkan med andra aktörer i länet under en längre tid arbetat för att etablera en flyglinje mellan London och Luleå. Det har nu gett resultat. Under perioden 18 december 2020 - 15 mars 2021 kommer ett direktflyg att trafikera städerna, två dagar i veckan.

Motion om vegankost i skolan

Miljöpartiet har lämnat in en motion om vegankost i skolverksamheten. Motionären Paulina Koskenniemi menar att servering av vegansk kost i skolan kan minska antalet specialkoster samt bidra till en hållbar konsumtion ur ett klimatperspektiv.

Arbetsutskottet ställde sig bakom barn- och utbildningsnämnden förslag att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det redan görs. Måltidsservice erbjuder dagligen vegansk kost via buffémodell. Införandet av två maträtter och ständiga förbättringar av menyer har reducerat antalet tillagade specialkoster.

Uppsiktsplikt över bolagen

Kommunstyrelsen föreslås uttala att kommunens aktiebolag under 2019 har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

Nytt ramavtal för telefonilösning

Arbetsutskottet beslutade att godkänna upphandlingen av nytt ramavtal med Tele2 Sverige AB gällande telefonilösning för Luleå kommun avseende support, service och underhåll. Avtalet är tänkt att gälla från 1 maj 2020.

Text: Monika Aunes

Foto: Luleå kommun

17 mars 2020
Uppdaterat: 23 mars 2020

Logotyp