Namnlistor lämnades över till kommunen

Kommunen tog idag emot namnunderskrifter för en folkomrösning om skolan. Det är samordningsgruppen ”Hela kommunen ska leva och lära” som samlat in underskrifterna.

Media var på plats i Stadshuset när kommunfullmäktiges ordförande Nihad Zara tog emot underskrifterna för en folkomröstning.

Kommunfullmäktiges ordförande Nihad Zara tog emot de totalt ca 9 000 underskrifterna. Luleå kommun registrerar nu alla namnunderskrifter och skapar ett ärende till politiken. Ärendet hanteras sedan i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och slutligen är det kommunfullmäktige som ska ta ställning till om en folkomröstning ska genomföras.

Kommunfullmäktige väntas behandla ärendet i december eller januari.

För att få till en folkomröstning krävs ca 6 200 namnunderskrifter. Om kommunfullmäktige beslutar att en folkomröstning ska hållas kommer den att vara rådgivande, inte beslutande.

Text och foto: Monika Aunes

14 oktober 2019

Logotyp