Närståendeplatser öppnar igen

Socialnämnden har beslutat att öppna närståendeplatser från den 1 september. Platserna, som stängdes på grund av risk för coronasmitta, är till för brukare så att anhöriga kan få avlastning.

– Det förbättrade läget i samhället gällande smittspridning gör de nu möjligt att öppna upp platserna och provtagning kommer att göras av brukare innan de kommer till boendet, säger Anna Fors verksamhetschef.

Närståendeplatserna öppnar igen i september så att anhöriga kan få avlastning.

Närståendeplatserna finns på vård och omsorgboendena Bergviken, Midskogen och Västberga. Under stängningen har de använts till korttidsplatser för att möjliggöra för socialförvaltningen att hantera pandemin.

FAKTA

På korttidsboende definieras platserna utifrån de boendens olika behov.

• Övergångsplats, för personer som inte kan vara hemma i väntan på särskilt boende.
• Hemgångsplats, är till för personer som kommer från sjukhuset eller annan vård och är i behov av återhämtning, rehabilitering, kartläggning eller bostadsanpassning, innan de kan gå hem.
• Trygghetsplatser, används för patient/brukare som inte behöver läggas in på sjukhuset men där det finns ett ökat vårdbehov under en kortare eller längre tid.
• Närståendeplats, beviljas närstående, som i vanliga fall vårdas i hemmet av anhörig, med syfte att den anhörige får möjlighet till vila och rekreation.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

28 augusti 2020

Logotyp