Nattvandring för ungas trygghet

Skolavslutningen står för dörren och många ungdomar kommer att vara ute på kvällar och nätter. Som en trygghetsåtgärd kommer fältarbetare från socialtjänsten att vara i rörelse på olika ställen där de unga brukar vistas. Förhoppningen är att även föräldrar kommer.
– Ju fler vuxna vi är, ju mer trygghet ger vi våra unga, säger Ulrika Nygård, en av fältarbetarna.

Under torsdag 10 juni–lördag 12 juni klockan 18–03, kommer sex fältarbetare att nattvandra i områden där unga vistas. Detta för att skapa trygghet och hjälpa till om någon mår dåligt. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.

Stöd och hjälp på plats

Vid så kallade riskhelger, som under skolavslutningen, bedriver socialtjänsten ett trygghetsskapande fältarbete. Under torsdag 10 juni–lördag 12 juni klockan 18–03, är sex fältarbetare ute i rörelse på de olika ställen där unga brukar vistas. Syftet är att finnas på plats om det är någon som behöver stöd eller hjälp på något sätt. Det kan till exempel handla om att den unge mår dåligt och är ledsen, någon som blivit utsatt för brott eller druckit för mycket.

– Vi värnar om barn och unga i Luleå och vill hjälpa dem att ha en så bra kväll som möjligt. Ibland behöver vi kontakta föräldrarna för att de ska ta hand om sitt barn som inte mår bra, eller inte kan ta hand om sig själv, säger Ulrika Nygård.

Ulrika Nygård, fältarbetare vid socialtjänsten, hoppas att föräldrar kommer med ut på nattvandring för att bidra till en trygg skolavslutning för ungdomar.

Samverkan med polis och kyrkan

Fältarbetarna samverkar med personal från svenska kyrkan sedan några år tillbaka. Förutom att nattvandra tillsammans med dem, lånar man även deras lokaler under dessa kvällar. Samarbetet är positivt, då kyrkans personal känner många ungdomar.

Polisen är också en viktig samarbetspartner, i vissa situationer behöver man hjälpas åt. Tillsammans med dem har man också förberedande träffar inför nattvandringarna.

Ulrika Nygård ser fram emot fina kvällar med unga som tar hand om sig, har roligt och tar sitt ansvar när det gäller smittspridningen:

– De flesta vi möter är glada för att vi är ute och kommer gärna fram och pratar. De är lite nyfikna på vad vi egentligen gör.

Vill du ställa upp?

Om du har frågor om fältarbetet kan du kontakta Ulrika Nygård via kundcenter 0920-45 30 00, klockan 8-17 på vardagar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Luleå kommun

Logotyp