Nu renar vi sanden i de kommunala fastigheternas lekplatser

Lekplatser har ofta sand under lekutrustningen för att dämpa eventuella fall. Med tiden blir sanden alltmer kompakt och full av organiskt material som löv och gräs. Nu testar Luleå kommun en metod att rensa sanden på de kommunala fastigheternas lekplatser med hjälp av en maskin som rensar bort orenheter och samtidigt luckrar upp den så att den ska bli som ny.

Rensningen av sanden görs med en maskin som arbetar sig genom hela lekplatsen.

Sand är en ändlig resurs som vi vill spara på

Sand är en ändlig resurs varför det är viktigt att vi gör det vi kan för att återanvända den. Sand behövs ute i markerna då det är ett viktigt material för att rena och dränera vatten.

– Vi vill minska mängden ny sand på våra lekplatser och vi tittar på olika lösningar. Sandrening är en av möjligheterna då kan vi behålla samma sand så länge som möjligt. Vi testar också att byta ut sand till tex träflis eller bark, säger Eva Vestman fastighetsförvaltare Luleå kommun.

Mekanisk rening av sanden

Reningen görs med en maskin som körs över sanden. Reningen går till så att sanden kastas mot en sikt som bara tillåter den finkorniga sanden att passera. Alla grövre föroreningar som löv, gräs eller annat som hamnat i sanden faller ned i en uppsamlingskorg som sedan kan tömmas. Maskinen rengör så djup som 40 centimeter ner.

Samtidigt som sanden renas luckras den upp och gör den som ny. Uppluckringen av sanden bidrar till att organiska substanser bryts ned och en uppluckrad sand blir också mjukare och minskar risken för fallskador från lekredskapen. Den mekaniska reningen av sand sker på kommunens cirka 40 skolor och förskolor.

Text

Det bortrensade materialet samlas upp och körs bort.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Eva Vestman

Logotyp