Ny fjärrvärme i sommar

Under sommaren förnyar Luleå Energi delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. De drygt 45 år gamla huvudledningarna längs Storgatan 17 till Tullgatan/Skeppsbrogatan behöver bytas ut mot nya. Arbetet genomförs i mitten av vägbanan och passage på trottoarer på båda sidorna är möjlig hela byggtiden.

Arbetet pågår under hela sommaren med start första veckan i maj och genomförs i etapper fram till och med oktober. Trottoarer kommer vara öppna längs Storgatan under hela projektet och arbetet skärmas av för att reducera både damm och buller.

Luleå Energi arbetar just nu, tillsammans med Luleå kommun och utförande entreprenörer, med att ta fram planer för att projektet ska innebära så lite besvär som möjligt.

De drygt 45 år gamla fjärrvärmeledningarna längs Storgatan 17 till Tullgatan/Skeppsbrogatan behöver bytas ut mot nya. Detta görs under sommaren/hösten 2020.

Tidplan

  • Etapp 1: start vecka 19 till mitten på juni.

  • Etapp 2: mitten på juni till mitten på juli. Rådstugatan kommer enbart vara avstängd för trafik under tre dagar.

  • Etapp 3: mitten på juli till oktober. Denna etapp kommer eventuellt delas upp i två etapper.

Därför gräver vi

Arbetet görs för att även i framtiden kunna säkra en trygg fjärrvärmeleverans i Luleå. I samband med omläggningen görs även nya elmatningar och anslutningar av fjärrkyla.

För att kontrollera att arbetena inte orsakar för stora vibrationer kommer Nitroconsult fr o m vecka 18 utföra fasadbesiktningar av närliggande fastigheter samt montera vibrationsmätare.

 

FAKTA

Text: Eva Sundgren/ Luleå Energi

14 maj 2020

Logotyp