Ny metod för ökad trygghet

Medborgarnas trygghet står i fokus i ett nystartat samarbete mellan Luleå kommun, polisen och det kommunala fastighetsbolaget Lulebo.
– En samlad lägesbild gör det lättare att sätta in rätt åtgärder, säger Andreas Jönsson, samhällsstrateg på Luleå kommun, och en av parterna i projektet.

”Effektiv samordning för trygghet” (EST) är en samarbetsmetod mellan kommunen, polisen och Lulebo. Inledningsvis har bostadsområdet Hertsön och Kulturens hus deltagit under en provperiod, på sikt kommer hela kommunen att ingå.

Andreas Jönsson, Luleå kommun, träffar poliiserna Robert Pedersen (till vänster) och Mikael Berglund på Kulturens hus, där en ny metod för ökad trygghet testas. I samarbetet ingår även Lulebo.

Effektivare arbete

– Luleå kommun har i sin helhet bra resultat i undersökningar som gäller medborgarnas upplevda trygghet. Däremot finns det alltid förbättringsområden och EST som metod gör det möjligt att jobba effektivt och samordnat med de problem vi har, säger Andreas Jönsson.

Samlad lägesbild

EST utvecklades i Örebro för några år sedan och används nu i allt fler kommuner. Metoden går i korthet ut på att sammanställa information från olika verksamheter som kan handla om skadegörelse, anlagd brand, narkotikaförsäljning, hot och ordningsstörande folksamlingar - sådant som gör att allmänheten kan uppleva otrygghet. Andreas Jönsson förklarar:

– Tillsammans med Lulebo och polisen tar vi fram en samlad lägesbild som sedan ska ligga till grund för prioriteringar och anpassade åtgärder. Vi kommer också att kunna följa lägesbilden över tid och se vilken förändring som sker. Genom återkommande uppföljning kan man avgöra om man ska fortsätta, utöka, byta eller avsluta de insatser man gjort.

Träffsäkra åtgärder

De trygghetsskapande åtgärderna som kan användas varierar i omfattning och inriktning.

– Det kan ibland vara så enkelt som att öka belysningen på en viss plats. Eller mer genomgående förändringar av en plats, så att den blir mer attraktiv att röra sig på, och därmed tränga undan oönskad aktivitet. Men det kan även handla om mer socialt inriktade åtgärder, som fältverksamhet eller förebyggande aktiviteter i skolor. Målet är att kunna sätta in så träffsäkra åtgärder som möjligt, i förhållande till problemen och dess orsaker, säger Andreas Jönsson.

Komplement

Metoden EST är ett komplement till det övriga långsiktiga trygghetsarbete som bedrivs hos kommun, polis och fastighetsbolaget. Samverkan mellan parterna pågår även inom andra områden.

Fakta:

”Effektiv samordning för trygghet” EST, förespråkas i internationell forskning och av:

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Foto: Luleåfotograferna

Logotyp