Ny översiktsplan på gång

Ett förslag på en reviderad översiktsplan som visar hur kommunen ska utvecklas i framtiden är på gång. Den nya planen blir helt digital. Förslaget går upp till kommunstyrelsen i Luleå inom kort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder två gånger varje månad. Den 30 augusti behandlades 9 ärenden, bland annat förslag på ny översiktsplan för Luleå kommun. Utskottet tog även ställning till en förändrad studentrabatt för lokala bussresor i Luleå.

Hur ska Luleå kommun utvecklas i framtiden? Det är en viktig fråga för kommunledningen. Den nya översiktsiktsplanen ska vägleda det arbetet under kommande år.

Antagande av Program till Vision Luleå 2050 - översiktsplan 2021

Luleå kommun är i slutskedet i arbetet med en ny översiktsplan - en samling mål och planer som beskriver hur Luleå ska utvecklas som kommun och stad.

Bakgrund: Uppdraget att revidera kommunens översiktsplan gavs av kommunfullmäktige i maj 2017. Ett första förslag till reviderad översiktsplan presenterades i juni 2018. Därefter har förslaget reviderats och kompletterats. En första granskning av planförslaget skedde under hösten 2019. Många synpunkter inkom under granskningsskedet, vilket ledde till ytterligare revideringar av planförslaget och beslut om en ny granskning. En ny granskningsutställning har skett under perioden 16 april till 16 juni 2021.

Nu finns en reviderad version av översiktsplanen. Arbetsutskottet valde i dag att hänvisa ärendet till kommunstyrelsen. Därefter ska ärendet om ny översiktsplan 2021, Program till Vision Luleå 2050, vidare till kommunfullmäktige för beslut.

– Luleå ska bli 100 000 invånare! Nu är vi på gång att fastställa planen för hur och var vi ska växa, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Ny översiktsplan siktar på 100 000 nya Luleåbor länk till annan webbplats

Tilläggsavtal för Luleå Lokaltrafik AB

En attraktiv kollektivtrafik är en viktig pusselbit i en kommun. En väl fungerande kollektivtrafik gör det enklare för dess invånare att leva, bo och verka i kommunen. Luleå kommun har ett tjänstekontrakt med Luleå lokaltrafik AB (LLT) där det finns en delad grundfinansiering utifrån trafikuppdrag och huvudmannauppdrag.

LLT vill nu skriva ett tilläggsavtal med kommunen, som innebär att ytterligare medel tillförs bolaget. Det lokala bussbolaget vill under 2022 ha en utökad budget från kommunen med 5,3 miljoner kronor. Kommunstabens bedömning är att LLT i huvudsak ska ges möjlighet att utveckla sin verksamhet enligt förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget, att öka LLT:s budget genom ett tilläggsavtal för 2022 med 5 350 000 kr.

– Bussar till Dalbo och Hällbacken har varit efterfrågat och efterlängtat. Tillsammans med andra förstärkningar i linjenätet kommer vi göra det möjligt för ännu fler Lulebor att åka buss till jobb, studier och inköp, säger Carina Sammeli.

Fler studenter ska få rabatt på resor med lokaltrafiken

I dag erbjuds studenter som studerar vid Luleå tekniska universitet en särskild studentrabatt för resor med lokaltrafiken. Andra studenter som läser på exempelvis folkhögskola eller utbildar sig inom vuxenutbildningen omfattas inte av rabatten.

Enligt ett nytt förslag ska alla som studerar på eftergymnasial nivå få möjlighet att resa till ett rabatterat pris, och rabatten ska vara samma som den som för kategorin ungdom. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förslaget.

– Det är väldigt roligt att vi kan erbjuda fler än enbart de som läser på LTU studentrabatt på våra bussar, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

Uppdaterat 30 augusti

Logotyp