Pengar till projekt för starkare näringsliv och levande centrum

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om finansiering av projektet med sammanlagt 3 000 000 kronor, fördelat på fyra år. Det långsiktiga resultatet förväntas leda till ett attraktivt och levande centrum, stärkt ekonomisk tillväxt för berörda företag, ökad sysselsättning och fler företag samt förbättrat företagsklimat.

Projektet ska jobba med bland annat samordning och genomförande av aktiviteter i Luleå centrum. Det kan exempelvis vara event kopplade till skyltsöndag, halloween, påsk, speciella helger och kvällar.

Organisationen Företagarna Luleå står bakom projektet som ska pågå i fyra år, från juni 2024 till juni 2027. Tre miljoner kronor från kommunen fördelas genom 500 000 kronor år 2024, 1 000 000 kronor åren 2025 och 2026 samt 500 000 kronor år 2027.

Projektet ska bidrar till ett starkare näringsliv med ett levande centrum. Fokus ligger på branscher som sysselsätter många och som ofta är unga vuxnas och utrikesföddas insteg i arbetsmarknaden. Insatsen ligger därmed i linje med kommunens prioriteringar. 

De åtgärder som planeras är att involvera små- och medelstora företag och fastighetsägare, samt samordning och genomförande av aktiviteter. Det kan exempelvis vara event kopplade till skyltsöndag, halloween, påsk, speciella helger och kvällar. Under projektets första år kommer en strategi och handlingsplan att tas fram. Under projektets andra år planeras marknadsförande insatser utöver ovanstående aktiviteter och under det sista året ska projektet även utvärderas samt resultera i en plan för fortsatt verksamhet. 

– Vi är glada att Luleå kommun tror på vår idé. Nu fortsätter vi enligt planerna och söker medel från fler aktörer samt startar rekryteringsprocessen för en projektledare, säger Veronica Apelqvist, ordförande Företagarna Luleå.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi
Foto: Luleå kommun

Logotyp