Pengar till skolan i Luleå

Nu har den första delen av den så kallade skolmiljarden betalats ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

– Det är verkligen ett välkommet bidrag till kommunen med tanke på det ansträngda läget som vi har inom utbildning på grund av pandemin. Att det är ett generellt statsbidrag innebär att pengarna inte är låsta till en särskild insats och möjliggör att vi själva kan prioritera var pengarna behövs mest, säger Emma Engelmark, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Nu har den första delen av den så kallade skolmiljarden betalats ut till samtliga kommuner i landet.

För att möta de utmaningar som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen, i december förra året, att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Medel ska fördelas under 2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Luleå kommun, inklusive de fristående verksamheter, blir tilldelad 6 977 982 kr.

– Det här ger oss möjlighet att sätta in ytterligare stödinsatser där de behövs. Arbetet med att fördela bidraget är påbörjat. Vi ska analysera var pengarna behövs mest och sedan göra en plan för användning, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2021. Hälften av pengarna betalas ut i februari och den andra hälften betalas ut i juni.

Tabellen visar hur bidraget fördelas: Bilaga 2 210128.xlsx (skolverket.se) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp