Risk för salmonellasmitta vid fågelborden

Det är vår och våra flyttande småfåglar är här för ett nytt häckningsår och det sjuder av liv kring våra fågelbord. Tyvärr innebär det också att det ökar risken för slmonellasmitta. Det är därför viktigt att tänka lite extra på hygienen när vi vårstädar trädgården. Våra utekatter kan också bli smittade när de fångar försvagade sjuka fåglar.

Salmonella är en så kallad zoonos och anmälningspliktig sjukdom. Zoonoser är sjukdomar som sprids naturligt mellan människalänk till annan webbplats och djurlänk till annan webbplats antingen via direktsmitta, förorenat vatten eller livsmedel. Salmonella som är en bakteriell överförd sjukdom räknas som samhällsfarlig och ska anmälas till regionens smittskyddsläkare av läkare och veterinärer.

Var försiktig när du städar undan fröresterna från vinterns fågelmatning och håll koll på om katten visar tecken på salmonellasmitta.

Var försiktig när du städar undan på gården

Tänk på att vara extra noggrann med hygienen för att undvika att smittas av salmonella nu när det är dags att kratta gården och städa undan fågelmatarna. Fågelborden är platser där smittan sprids mellan fåglarna och salmonellasmittan kan finnas kvar bland fröresterna som sopas/krattas ihop. Tänk därför på att noga tvätta händerna noga med tvål och vatten. Använder du gummihandskar behöver du ändå tvätta händerna efteråt.

Din katt kan bli sjuk

Antalet fall av salmonellasmittade katter varierar år från år och i år har det första fallet rapporterats in. Detta betyder att kattägare bör hålla extra uppsikt på sin katt. Symptomen på salmonellasmitta är diarré, försämrad aptit, trötthet och feber. Kontakta veterinär så snart salmonella misstänks. Det är viktigt att katten får vård i tid då det kan finnas risk för uttorkning. Tala om att du misstänker salmonella när du tar kontakt med veterinär så att de kan erbjuda rätt vård och samtidigt kan skydda sig själva från smittan.

Om katten är konstaterat smittad av salmonella är det extra viktigt med noggrann hygien när kattlådan ska rengöras. Barn och känsliga personer ska inte utsätta sig för risken att bli smittad utan lämna över jobbet till någon annan. Risken finns att salmonella förs via händerna till munnen eller till livsmedel som man äter. Livsmedel är också den vanligaste källan för smitta till människor.


Text: Joel Domej, Anita Sundberg

Foto: Anita Sundberg

Logotyp