Samarbete med Konfuciusinstitutet avslutas

Luleå kommun avslutar samarbetet med Konfuciusinstitutet. Det har kommunstyrelsen beslutat om på sitt sammanträde den 2 december. Frågan avgörs i kommunfullmäktige.

Samarbetsavtalet med Konfuciusinstitutet i Luleå ska sägas upp enligt artikel 11 i avtalet. Detta efter att Luleå tekniska universitet har sagt upp avtalet från och med den 18 november.

Genom samarbetet med Konfuciusinstitutet har elever i Luleå haft möjlighet att lära sig kinesiska. Efter att LTU har sagt upp avtalet är förslaget att Luleå kommun avslutar samarbetet.

Liberalerna yrkade på att meningen ”Luleå kommun anser att ett samarbete med konfuciusinsititutet och därmed med den kinesiska diktaturen inte är förenligt med den värdegrund Luleå vilar på”. läggs till i ärendet. Yrkandet avslogs.

Konfuciusinstitutet i Luleå är idag det enda kvarvarande i Sverige av de ursprungliga fyra. Förutom Stockholms universitet har även Karlstad universitet och Blekinge tekniska högskola stängt sina Konfuciusinstitut.

– Det har varit bra att erbjuda studier i kinesiska till våra gymnasieelever, men eftersom LTU nu har sagt upp avtalet ser jag i dagsläget ingen anledning för oss att vara kvar som värdorganisation, förklarar Lenita Ericson, kommunstyrelsens vice ordförande.

Konfuciusinstitutet är ett icke vinstdrivet institut med syfte att underlätta studier i det kinesiska språket och den kinesiska kulturen. Avtalet mellan Confucius Institute Headquarters of China, Luleå kommun och Luleå tekniska universitet skrevs den 3 mars 2012.

Den 12 mars 2018 beslutade kommunstyrelsen om att Luleå fortsätter som värdorganisation för Luleå Konfuciusinstitutet under 2017-2022. Om Luleå kommun säger upp avtalet är uppsägningstiden sex månader.

Teknikens hus i Södra hamn

Kommunstyrelsens arbetsutskottet behandlade den 2 december även Teknikens hus planerade lokalisering i Södra hamn. Förslag till beslut i kommunstyrelsen är att kommundirektören får i uppdrag att upprättar tillsammans med Teknikens hus en fördjupad förstudie för Södra Hamnplan. Förstudien behöver bland annat reda ut de tekniska förutsättningarna samt hur stor del av Södra Hamnplan kan avsättas för en ny byggnad. Senast juni 2020 ska uppdragen återrapporteras till kommunstyrelsen.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Fotomontage: Frank Rizo

Uppdaterad 2 december 2019

Logotyp