Så ska Luleå bli mer attraktivt: ”Vi måste tänka långsiktigt"

Vad behövs för att Luleå ska växa? Helena Godotter Karlberg, processledare för People-powered transformation, understryker betydelsen av invånarnas delaktighet i utvecklingen och att bilden av Luleå behöver utvecklas. ”För att fler ska flytta till en plats är bilden man marknadsför av platsen viktig”, säger hon.

Förstudien genomförs av Luleå Tekniska Universitet och samarbetspartners är kommunerna Luleå, Boden, Jokkmokk, Helsingborg (som haft H22 och arbetat med medborgardialoger under lång tid), Kiruna och Gällivare, Region Norrbotten, Luleå Business Region och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Illustration: Joakim Höggren.

Förstudien People-powered transformation startade under våren och syftar till att ta reda på hur man tillsammans med människorna som bor på platsen bygger attraktiva, inkluderande och långsiktigt hållbara livsmiljöer i stad och på landsbygd.

– Målet med projektet är att hitta nya sätt att tänka och agera, att göra Luleå och norra Sverige mer attraktivt samt att öka kompetens- och befolkningsförsörjningen. Vi behöver många som flyttar hit och behöver tänka långsiktigt, säger Helena Godotter Karlberg och fortsätter:

– En liknande samhällsomställning behöver göras i hela Sverige och på sikt världen. Här vill vi gå före, testa och inspirera andra i mänskligt driven hållbar samhällsomställning. Vad behövs, hur engagerar vi invånarna och beslutsfattarna på samma gång och hur kan vårt lärande sedan på bästa sätt spridas till andra?

People-powered transformation är ett av 23 förberedelseprojekt av 98 sökande inom Impact innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram i Sverige från Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Tre till fem av projekten kommer så småningom att bli programkontor (en instans som organisationer får söka projekt ifrån) inom tre specialistområden med stora samhällsutmaningar. Inriktningarna är god och jämlik hälsa, produktion, konsumtion och värdekedjor samt välfungerande och attraktiva samhällen. People-powered transformation fick förstudiemedel inom den sistnämnda.

– Vi vill ha ett kontor som arbetar med hur vi samskapar attraktiva och långsiktigt hållbara livsmiljöer, både i städer och i byar, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen.

Ska kunna användas överallt

Helena Godotter Karlberg, som är anlitad till People-powered transformation via LTU Business, menar att resultatet ska kunna appliceras på olika typer av områden på olika platser.

– Vi utgår ifrån norra Sverige med vårt projekt, men med den kompetens vi bygger upp i kontoret ska vi kunna applicera det på vilket område som helst, både nationellt och internationellt. Vi hoppas att förstudien ska leda till ett större projekt som sträcker sig tio år framåt. Om vi inte blir ett programkontor så är målsättningen att skapa ett kompetenscenter.

Projektet utgår ifrån norra Sverige, men resultatet ska kunna appliceras på vilket område som helst, berättar Helena Godotter Karlberg. Bild: Vivecka Österman.

Att bygga attraktiva samhällen

Förstudien innefattar informationsspridning, utforskning av och förankring av visionen tillsammans med bland andra Luleåborna. En del av förstudien tittar särskilt på samhällets styrkor och utmaningar i den omställning som nu behövs.

– Projektet är så kallat designdrivet, vilket betyder att det är en process som involverar människorna som bor och verkar här. Vi har haft och kommer ha ännu fler designlabb där vi involverar människor på platsen, akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Vi vet att design är en stark kraft i förändringsprocesser där både estetiska och etiska värden i framtidens attraktiva samhällen måste lyftas fram. Det är ett konstant lärande och vi fokuserar mycket på utmaningar och hittar lösningar tillsammans.

I en av dialogerna som fördes under sommaren, ett så kallat designlabb, medverkade ett hundratal personer, inklusive Sverker Sörlin, som skrivit avhandlingen Framtidslandet.

– Vi pratade om vilka frågor ett framtida programkontor ska arbeta med. Om vi ska bli 100 000 invånare så måste vi tänka långsiktigt. Nu är vi återigen ett framtidsland, men den här gången måste vi göra rätt så att våra tillgångar och rikedomar kommer även oss till gagn. Det är viktigt att få med sig de mjuka värdena som skapar tillit och trygghet för att kunna bygga attraktiva samhällen. Vi vill utveckla den processen ännu mer. Det handlar inte bara om bostäder och en grundläggande välfärd, utan också om vår gemensamma kultur och hur den kan stärkas ytterligare och på så sätt öka livskvaliteten, vad som finns att göra på fritiden samt vetskapen att man som medborgare kan vara med och påverka, säger Helena Godotter Karlberg.

God service i byarna viktigt

Hon har tidigare varit med och grundat forskningsområdet Platsinnovation inom ämnet Design på LTU som nu används som en bas i förstudien. Forskningsområdet består av den fysiska gestaltningen (med byggnader, offentliga rum, parker, vägar och liknande), innehållet på platsen (offentlig och kommersiell service, utbildningar, kultur, näringsliv och liknande) samt kommunikation med sina medborgare, men också marknadsföringen externt. Alla de här delarna måste hänga ihop och bottna i platsens identitet, menar hon.

– Ett fokus på landsbygden är viktigt. Vi tänker inte bara på livet mellan husen utan också på livet mellan byarna. Det finns en enorm resurs i landsbygden och alla vill inte bo i stan. Det är viktigt att ha god service i byarna, att det finns skolor, sjukvård, möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv om Luleå ska växa väldigt fort. Man behöver inte alltid bygga nytt. Vi samarbetar med ödehusprojektet Växa tillsammans i Boden-Luleå där många ödegårdar har kartlagts.

"Det är viktigt att få med sig de mjuka värderna som skapar tillit och trygghet för att kunna bygga attraktiva samhällen", säger Helena Godotter Karlberg. Bild: Vivecka Österman.

Vilken är den största utmaningen som måste lösas för att Luleå ska växa?

– Bilden av norr. För att fler ska flytta till en plats är bilden man marknadsför av platsen viktig. Där ser vi att norra Sverige behöver göra mer. Det har rustats ner under lång tid och bilden i resten av Sverige har präglats av det. Vi har centraliserat och det har skett en avflyttning, servicen har minskat i byarna och skolor och affärer har lagts ner där. Nu ska man rusta upp och det ska gå fort. Vi måste bygga samhällen där folk vill bo och leva i flera generationer.

Bilden av norra Sverige som är präglad långt tillbaka i tiden är en svensk bild, menar hon.

– Den ser inte likadan ut internationellt. Swedish Lapland har gjort ett fantastiskt arbete. Vi är ett av Europas mest attraktiva besöksmål, Luleå är exotiskt, men vi tycker att den bilden behöver kompletteras med restauranger, uteliv, kultur och sport.

Nu ska 23 projekt bli fem. I oktober lämnades den stora ansökan, baserad på resultatet av förstudien, in och i början av 2024 presenteras de förstudier som blir programkontor.

– Med hjälp av den här satsningen kommer vi lättare kunna hitta samband mellan olika aktörer och förhoppningsvis dra nytta av varandra på bästa, möjliga sätt. Det skulle vara roligt om Luleå kommun kunde inleda ett konkret samarbete med LTU:s arkitekt- och designstudenter med fokus på lokala utmaningar och behov. Vilken möjlighet att gå från vision till verkstad, säger Jenny Lindberg, strateg inom samhällsplanering, Luleå kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Bild: Vivecka Österman

Illustration: Joakim Höggren

15 november 2023

Logotyp