Schysst mot världen

Sedan 2011 är Luleå kommun en Faitrade City som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Det betyder att vi kontinuerligt köper in Fairtrademärkta produkter. Samordnaren Elisabeth Persson berättar hur.

Elisabet Persson, Fairtradesamordnare på Luleå kommun.

Vad är Fairtrade?

– Fairtrade betyder rättvis handel och är ett sätt att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom. Köper du en Fairtrademärkt produkt så vet du att den är producerad med respekt för mänskliga rättigheter och att odlaren har fått en rättvis betalning. De flesta av produkterna är också ekologiska,berättar Elisabeth Persson.

Vilka Fairtrade-märkta produkter finns det?

– Produkterna kommer främst från Afrika, Asien och Latinamerika, och mest känt är kanske Fairtrade-märkta bananer och kaffe. Men det finns ungefär 2 600 Fairtrade-märkta produkter på den svenska marknaden idag, till exempel choklad, blommor, kryddor, bomull och mycket mer. Så köper du Fairtrade-produkter, bidrar du till att många människor får en bättre tillvaro.

Hur arbetar vi i Luleå?

– Här i Luleå samarbetar föreningar, näringslivet, kyrkan och den kommunala organisationen för att öka utbud och konsumtion av Fairtrade-märkta produkter, säger Elisabet Persson.

I oktober 2013 tog Luleås kommunfullmäktige ett beslut om att alla kommunens förvaltningar och enheter ska servera Fairtrade-märkt kaffe och te och samordnaren arbetar tillsammans med förvaltningarna hela tiden vidare på att öka andelen Fairtrade-märkta alternativ.

Elisabeth Persson koordinerar också arbetet i nätverket kring Fairtrade City och ska fungera som ett stöd till de organisationer, butiker, arbetsplatser och enskilda aktiva med flera som är engagerade i Fairtrade City Luleå.

FAKTA

  • Fairtrade City är en diplomering som innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete och ett utbud av Fairtrademärkta produkter i butiker, på caféer, restauranger, hotell och arbetsplatser.
  • Idag finns det över 1800 Fairtrade Cities i världen. I Sverige är det runt 70 städer som är diplomerade, däribland Luleå!
  • Läs mer om Fairtrade: www.lulea.se/fairtradelänk till annan webbplats

Text och foto: Karin Kemi

11 oktober 2019

Logotyp