Skiftbyte vid ordförandeposten

Anders Sundström har meddelat att han lämnar uppdraget som ordförande för Luleå Kommunföretag AB. Förslaget är att kommunstyrelsens ordförande Lenita Ericson tar över ordförandeposten. Beslut fattas på kommunfullmäktige den 27 januari.

Under en lång följd av år var kommunstyrelsens ordförande även ordförande för Luleå kommunföretag AB. I december 2017 beslutade kommunfullmäktige att ordföranden i Luleå kommunföretag ska vara en extern ledamot, inte minst med tanke på den översyn av kommunföretagen som skulle ske.

Skiftbyte i Luleå kommunföretag: Lenita Ericson föreslås att ta över ordförandeposten efter Anders Sundström.

Till ny extern ordförande utsågs Anders Sundström. Han har nu meddelat att han avser att lämna uppdraget eftersom han fått nya uppdrag, kopplade till Luleå tekniska universitet, som kommer att kräva en hel del av hans tid.

– Jag har nyligen meddelat mitt beslut till Lenita. Det passar dessutom väl i tid, eftersom en stor del av den översyn av kommunföretagen som skulle göras är genomförd. Jag kommer dock att fortsätta samarbetet med Lenita eftersom Luleå är inne i en spännande utveckling som jag gärna fortsätter att följa, säger Anders Sundström.

– Anders har med sitt stora kontaktnät och sina breda erfarenheter gjort ett mycket gott arbete som ordförande för Luleå kommunföretag. Eftersom Anders Sundström väljer att sluta och Roger Danell tidigare aviserat att han lämnar uppdraget som vd, behöver vi se över formerna för styrningen av de helägda bolagen. Då känns det naturligt att vi återgår till ordningen att kommunstyrelsens ordförande även är ordförande för kommunföretagen, säger kommunalrådet Lenita Ericson.

Frågan kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 27 januari. Ändringen föreslås gälla från och med den ordinarie bolagsstämman som sker senare under våren.

Text: Roger Jönsson

Foto: Peter Rosén

24 januari 2020

Logotyp