Slutförande Midgårdsrondellen

Vi ska nu slutföra arbetet med den nya Midgårdsrondellen. Det innebär att vi kommer att stänga av det inre körfältet i rondellen. Anledningen är att vi ska arbeta inne i cirkulationen och färdigställa utsmyckningen genom att ytbelägga de asfalterade kullarna i cirkelns mitt med sjösten. Dessutom öppnar vi svängfilen från Haparandavägen ut mot Bodenvägen under nästa vecka.

Informationen är uppdaterad 2021-07-07

Framflyttad avstängning av körfält

Stängda gränser och oväntade leveransproblem mellan EU-land och icke EU-land har förlängt handläggningstiden för att få materialet, sjösten, från Norge till Sverige. Detta innebär i sin tur att det planerade arbetet skjuts fram en vecka. Det blir alltså fredag 16 juli som vi stänger vi av det inre körfältet i Midgårdsrondellen. Arbetet beräknas pågå till 23 juli med reservation för vädret och att leveransen av materialet kommer enligt den nya överenskommelsen.

Den nya Midgårdsrondellen skiljer sig från Luleås övriga rondeller genom att ha refuger mellan körfälten. Detta för att underlätta och säkra överfart för gång- och cykeltrafikanter.

Tidplan med reservation

Förutom försening av leveransen kan även vädret ställa till den tänkta tidplanen. Arbetet med montaget av sjöstensdekoren kan nämligen inte genomföras vid regnväder och måste i sådant fall skjutas fram

När väl stendekorationen är på plats ska vi plantera växter inne i rondellen. Planteringen kommer att bestå av sedummatta och dekorationsgräset - Jättetåtel.

Öppning av svängfil mot Bodenvägen

Vi ska även arbeta vidare kring Scandicområdet för att slutföra påbörjade jobb. Dessa arbeten som ingår i projektets åtaganden påbörjas under sommaren och slutförs under hösten. Det innebär bland annat att svängfilen från Haparandavägen ut mot Bodenvägen öppnas för trafik under vecka 28, senast fredag 16 juli.

Så här såg det ut kring Midgårdsrondellen i september 2019. Denna sommar ska vi avsluta arbetet på platsen med att göra fint inne i cirkeln som såhär från ovan ser ut som en symbol för yin och yang, vilket sägs står för universums urkrafter.


Bakgrund

Arbetet med Midgårdsrondellen ingår i Östra Länkens etapp 4F. Vi startade den etappen 2018 och i etappen har ingått att lägga ned vatten- och avloppsledningar, dra nytt cykelstråk och skapa bättre trafiklösningar i området. I oktober 2019 invigdes de båda nya rondellerna längs Haparandavägen - Midgårdsrondellen och Faderullan.

I området har vi anlagt ett nytt cykelhuvudstråk som knyter an till cykelvägen från centrum mot Porsön. Detta arbete färdigställdes i oktober 2020 och då öppnades även denna del av gång- och cykelstråket.

Gång- och cykelvägen är en viktig del för att binda samman Luleås cykelnät. Etappen ingår i den blå linjen som är ett av sex huvudcykelstråk i Luleå. Via denna länk kan du se hur de olika stråken går.länk till annan webbplats
Vid gång- och cykelvägen som är dragen parallellt med Bodenvägen har vi planterat både buskar och träd, exempelvis kommer nyplanterade björkar, tallar, hägg, pilar och bärhäggmispel att växa till sig och ta plats längs vägen.

FAKTA

  • Trafikstörning Midgårdsrondellen 2021-07-16 -- 2021-07-23 Inre körfältet hålls avstängt för arbete inne i cirkulationsplatsen
  • Svängfilen från Haparandavägen ut mot Bodenvägen öppnas för trafik under vecka 28, senast fredag 16 juli
  • Arbetet ingår i projekt Östra Länkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Eva Sundgren

Logotyp