Ställ om nu – medan det finns tid

Att Luleå kommun effektiviserar sina verksamheter och digitaliserar tjänster, ärenden och processer har tre huvudanledningar: Välfärdsbehoven ökar, det är svårt att rekrytera personal till välfärden och medborgarna förväntar sig tillgänglig service på ett helt annat sätt än tidigare.

Kommundirektör Mikael Lekfalk sammanfattar läget:
– Vi måste bli mer tillgängliga och leverera fler digitala lösningar som medborgarna vill ha. Vi vill inte heller lämna över underskott till våra barn eller samla för många skulder. Nu behöver vi ta ansvar.

Luleå kommun måste ställa om sina verksamheter och anpassa dem till ett läge med knappa resurser, ett arbete som precis har börjat. Ökad använding av ny teknik är en möjlig lösning.

Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att kommunerna behöver effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder kronor för att klara välfärden på dagens nivå fram till 2022. Det finns dock inga beslut att staten tillskjuter mer medel till kommunerna. SKL lyfter följande frågor för att lösa utmaningarna:

• Samverkan mellan stat och kommuner
• Ökad användning av ny teknik
• Längre arbetsliv

Rapporten Luleås ekonomi och digitalisering konstaterar att kommunen inte kan fortsätta som vanligt. En första konkret åtgärd är att kommunen tar fram en reviderad budget. Budgetförslaget presenterades den 20 februari där man föreslår att höja effektiviseringskravet ytterligare samt att minska investeringar.

Rusta kommunen inför andra förutsättningar

Att effektivisera alla verksamheter handlar om att anpassa och rusta kommunen till förändrade förutsättningar.
– Om vi ska ställa om till ett läge med knappa resurser, bör vi göra det nu när vi fortfarande har handlingsutrymme. Då kan vi ta kloka och långsiktiga beslut. Väntar vi kommer vi att tappa vår påverkansmöjlighet, förklarar biträdande kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

man

Undvik ditt Kodak-moment

Christian Sandström är docent på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och forskningsinstitutet Ratio. Han har forskat om hur företag har lyckats och misslyckats i teknikskiften. Fotojätten Kodak och telefontillverkaren Nokia föll ihop på grund av digitaliseringen. Man pratar idag om att undvika ett Kodak-moment, det vill säga att man inte lyckas ställa om till nya förutsättningar i tid.

Kan man applicera erfarenheter från företagssektor på offentlig sektor också?
– Det finns lärdomar att dra: det gäller att bygga nya kompetenser systematiskt över en längre tid. Dessutom är det viktigt att skapa starka incitament för förändring. När allting går bra finns det inga uppenbara skäl till förändring, men när det börjar gå dåligt är det ofta för sent. Man når en point of no return – för Kodak infann sig denna redan tidigt 90-tal. Därför gäller det att påbörja förändringsarbetet i god tid.

Vad ska man tänka på när man ställer om?
– Om man skulle ge ett medskick så är det att börja någonstans! Om man bara pratar så är det just prat. Vägen till framtiden handlar om små steg dit. Om man bara tittar på himlen ser man inte vad
man ska göra på måndag. Koka ner de stora idéerna till vad man gör på måndag, och nästa måndag och måndagen om ett år. Gör små steg, kom i rörelse, avslutar Christian Sandström.

Ställ om: Så gör andra

Att använda ny teknik för att leverera en kvalitativ välfärd är ett exempel för att effektivisera verksamheterna. Föär att illustrera hur det kan gå till följer här tre korta exempel:

grafik med text

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Labe Allwin, Peter Rosén

Grafik: Joakim Höggren

19 februari 2019

Logotyp