Sveriges första trygghetsöverenskommelse

Idag undertecknade Luleå kommun, polisen och ICA-handlaren Hertsötorget Sveriges första trygghetsöverenskommelse. Syftet är att skapa en ännu tryggare miljö i och runt butiken för anställda och kunder.

– Samverkan för trygghet fastnar ofta på en strategisk, övergripande och abstrakt nivå. Vi vill gå från ord till handling och är först ut i landet med konkreta åtgärder på lokal nivå för ökad trygghet inom ramen för en trygghetsöverenskommelse, förklarar kommunalråd Anders Josefsson, lokalpolisområdeschef Petra Hintherthaner och ICA-handlaren Fredrik Kerttu när de undertecknade överenskommelsen och fortsätter:

– I ett första steg lägger vi fokus på att etablera och bygga snabba kontaktvägar, utbyte av aktuella lägesbilder samt delade kunskaper kring eventuella insatser som krävs. Om vi tillsammans kan identifiera och förstå en lägesbild så finns bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser, roller och uppdrag lösa problemen som uppstår. Det är det första steget till att öka tryggheten och det tar vi nu.

Petra Hintherthaner, lokalpolisområdeschef, Fredrik Kerttu, handlare ICA-Hertsötorget och Anders Josefsson, kommunalråd Luleå (fr v) undertecknade Sveriges första trygghetsöverenskommelse. – Blir denna pilot lyckad ska det sedan rullas ut över hela landet, säger Anders Josefsson.

Varför gör vi det här?

Vi som samlats kring denna överenskommelse vill tillsammans göra skillnad för att skapa en ännu tryggare miljö i och runt butik för anställda och kunder. Det är i samverkan mellan oss som vi kan komma dit och trygghet är en god affär för alla i samhället. Det talas ofta om samverkan mellan aktörer som polis, näringsliv och politiken, men det fastnar ofta på en strategisk, övergripande och abstrakt nivå. Vi vill ha verkstad och handling och därför känns det extra kul att vi är först ut i landet med denna överenskommelse. Det finns redan intresse för liknande överenskommelser i andra kommuner, till exempel Umeå och Göteborg.

Varför en överenskommelse?

Att vi just har valt en överenskommelse är för att det bygger på ett ömsesidigt förtroende att vi alla kan, vill och kommer att bidra med det vi kommit överens om här.

Vad är det övergripande syftet?

Det är att skapa en mötesplats, snabba kontaktvägar och en långsiktig samverkan kring en delad gemensam lägesbild i och utanför butiken. Om vi tillsammans kan identifiera problemen så finns bättre förutsättningar att med hjälp av varandras resurser och uppdrag, lösa problemen som uppstår.

Hur ska det följas upp?

Eftersom det inom överenskommelsen redan nu finns åtaganden om att träffas (politikerbesök 3 ggr/år till exempel) så finns uppföljningen redan på plats. Men eftersom den är tidsatt så kommer vi efter denna period (2019-2020) att utvärdera därefter, till exempel om vi gör rätt saker, behöver andra involveras, ger det resultat etc.

Gäller överenskommelsen bara ICA Hertsötorget?

Nej, eftersom vi finns i en mindre galleria så kommer självklart de övriga butikerna på något sätt att inkluderas i arbetet. Sedan är inte överenskommelsen som koncept något som bara ICA-handlare kan få ingå, vill våra konkurrenter också ha dessa är det bara bra. Trygghet är en branschfråga men behoven är butiksspecifika och det är det som är styrkan med Trygghetsöverenskommelsen.


Text och foto: ICA-handlarnas Förbund

09 oktober 2019

Logotyp