Två dagar med hållbarhetsmässa

Under mässan "Luleå framtidssäkrar" kunde Luleåborna ta del av inspirerande utställningar, intervjuer, miniseminarier och workshops. Arrangörer och utställare var Luleå kommuns alla förvaltningar och bolag.

Söndagen den 17 september bjöds alla medborgare in att besöka hållbarhetsmässan som arrangeras på Kulturens hus och bli en del av lösningen till ett Luleå som är säkrat för framtiden. På måndagen den 18 september bjöds alla medarbetare på Luleå kommun in och även Luleås gymnasieelever var välkomna.

Malin Winberg var moderator under mässan Luleå framtidssäkrar och intervjuade också nyckelpersoner som jobbar med den gröna omställningen. Bild: Luleå kommun.

Hur ska Luleås omställningsresa gå till? Hur kan vi som medborgare bidra till att våra barn och barnbarn kan leva ett gott och hållbart liv i Luleå? Hur arbetar Luleå kommun för ett hållbart Luleå utan klimatpåverkan senast år 2040? Det var några av frågorna som togs upp under mässan den 17-18 september.

I mässans olika utställningsmontrar kunde besökare ta del av Luleå kommuns arbete med att framtids- och klimatsäkra Luleå inom olika områden som till exempel energi, byggnader, konsumtion, transporter, fysisk planering, samhällsomställning, trygghet och kompetensförsörjning.

Under söndagens mässa var det många Lulebor som kom till Kulturens hus och tog chansen att få veta mer om hur kommunen jobbar både med minskade klimatutsläpp och andra hållbarhetsfrågor.

Många passade också på att bli inspirerade och lära sig mer om återbruk, solceller, vikten av mötesplatser, elbilar, klimatsmart mat, hållbart familjeliv, framtidens fjärrvärme, energihushållning, cykling, omställning, kollektivtrafik och mycket mer. I en monter kunde man provsmaka ett klimatsmart tilltugg som skolkocken och enhetschefen Jens Drugge bjöd på och där kunde man också få med sig ett helt gäng med nya recept på olika klimatsmarta middagstips.

Jens Drugges föreläsning om klimatsmart mat engagerade publiken. Han jobbar som kock och enhetschef på Resurscentrum Måltider. Bild: Luleå kommun.

"Det var en mycket bra arena där vi kunde prata med våra kommuninvånare om vad samhällsomställningen innebär och hur vi kan hjälpas åt att lyckas med den", säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad. Här i samtal med moderator Malin Winberg.

Under måndagens mässa var Luleås gymnasieelever inbjudna på förmiddagen till bland annat en föreläsning med Kata Nylén från Klimatpsykologerna och en kick off för Luleå kommuns stora Hållbarhetsutmaning riktad till just gymnasieelever i Luleå. Lilla salen fylldes med cirka 250 gymnasieelever som efter att ha blivit bjudna på en klimatsmart frukostbowl också besökte mässans montrar och ställde kluriga frågor som de förberett till kommunens medarbetare i montrarna.

Karin DiLuca från organisationen Unga innovatörer berättar hur Luleå kommuns Hållbarhetsutmaning ska gå till för Luleås gymnasieelever.

Karin DiLuca från organisationen Unga innovatörer berättar hur Luleå kommuns Hållbarhetsutmaning ska gå till för Luleås gymnasieelever. Bild: Lena Hedberg

Cirka 250 av Luleås alla gymnasieelever var på plats på mässan Luleå framtidssäkrar, här är några av dem när de besöker montrarna i utställningen. Bild: Lena Hedberg

Cirka 250 av Luleås alla gymnasieelever var på plats på mässan Luleå framtidssäkrar, här är några av dem när de besöker montrarna i utställningen. Bild: Lena Hedberg

På eftermiddagen under måndagens mässa var alla som arbetar på någon av kommunens förvaltningar eller bolag inbjudna att besöka mässan och ta del av inspirerande föreläsningar kring hur man kan bli en ännu mer klimatsmart medarbetare. Kunniga medarbetare från olika förvaltningar berättade för oss om hur man gör klimatsmarta och hållbara inköp, möten och konferenser, hur man kan spara energi på arbetsplatsen, vad resepolicyn säger kring resor i tjänsten, hur man ska källsortera på våra kommunala arbetsplatser och dessutom inspiration till lunchlåda med uppskattad matlagning live på scenen.

Erika Kers, upphandlare, Hannah Watts, livsmedelsupphandlare, och Åsa Flemström, inköpare besökte mässan Luleå framtidssäkrar under medarbetareftermiddagen. Bild: Sanna Kalla.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström och Lena Hedberg

Logotyp