Upphandling av lärplattform klar

Upphandlingen av ny lärplattform är nu klar. Det blir Unikum - Unikt Lärande AB som tilldelas uppdraget att tillhandahålla Luleå kommuns framtida lärplattform.

Efter att avtal skrivs påbörjas planering för införande och utbildning av personal. Under vårterminen kommer pilotdrift genomföras på utsedda enheter. Förhoppningen är att förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska kunna övergå till den nya lärplattformen höstterminen 2021.

– Den nya lärplattformen bidrar med struktur, effektivitet, igenkänning och sammanhang. Den är designad så att vi varken behöver kompromissa med undervisningskvalitet eller säkerhet, säger Per Jonsson Nilsson, huvudprojektledare.

Det blir Unikum som kommer att tillhandahålla Luleå kommuns framtida lärplattform.

Lärplattformen ska stötta och förenkla

Lärplattformen ska stötta skolans kommunikation med vårdnadshavare så att de på ett tydligt sätt kan följa sina barns utveckling och lärande. Den ska förenkla och stödja planeringen för den enskilde pedagogen, i planering av verksamhet och resurser samt att verka för kollegialt lärande pedagoger emellan.

Målet är att verksamheten ska ha en funktionell, relevant digital miljö för undervisning och lärande som kontinuerligt anpassas utifrån elevers och pedagogers behov och som är gemensam för alla skolformer.

– Tack vare dialogen med pedagoger och andra kompetenser har vi kunnat utforma tydliga krav för att få en så bra lösning som möjligt, säger Per Jonsson Nilsson, huvudprojektledare.

Fram till införandet används befintlig lärplattform

Sedan 2011 har Luleå kommun haft lärplattformen EdWise. Fram till införandet av den nya lärplattformen fortsätter förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och vuxenutbildningen att använda befintlig lärplattform och andra digitala tjänster som verksamheterna har behov av.

 

FAKTA

  • Sedan 2011 har Luleå kommun haft lärplattformen EdWise.
  • Sedan 2018 har vårdnadshavare även kunnat ta del av sitt barns skolgång via Tieto edu-appen.
  • Läs mer om Unikum länk till annan webbplats

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Shutterstock

26 oktober 2020

Logotyp