Utställning förlängs och far vidare

Utställningen ”Visioner: i norr” om hur Boden och Luleå ska kunna närma sig varandra både fysiskt och mentalt är ute på turné i Unbyn/Avan, Råneå och Gunnarsbyn. Den visas även sedan i mitten av juni på stadsbiblioteket i Luleå. Utställningen förlängs nu i tid och kommer att bli kvar fram till 2 september. – Vi vill ge fler chansen att se utställningen, många har varit bortrest i sommar och därför förlängs tiden, säger Sofia Andersson, planarkitekt på Luleå kommun.

Platserna där utställningen kan ses är initialt; Luleå Stadsbibliotek, Servicepunkt Råek - Råne älvdals ekonomiska förening Gunnarsbyn, Medborgarkontoret Råneå, Servicepunkt UNEK - Unbyn/Avan ekonomiska förening och Stadshuset Bodens kommun.

Efter den andra september ska utställningen ”Visioner: i norr” vidare och på tur står visning på Havremagasinet i Boden, LTU och Regionhuset.

Utställningen ”Visioner: i norr” är resultaten i projektet (* läs mer i denna tidigare publicerade artikel) och är en vacker, intressant och inspirerande utställning. Planarkitekt Sofia Andersson från Luleå kommun ser fram emot dialoger kring dessa tankar och idéer under hösten.

– Havremagasinet är klart och vi ser över lämpliga ytor och datum för de andra platserna, säger Jenny Lindberg, samhällstrateg på Luleå kommun.

Nya forum och önskad dialog

Efter sommaren är ambitionen att ta nästa steg och skapa olika forum för att prata om visionerna, till exempel ute i byarna som omnämns och kanske genom att bjuda in både privata och offentliga aktörer inom stadsbyggnadsbranschen.

– Man kan helt enkelt använda visionerna som underlag i olika dialoger för att så frön som kan skapa konkret förändring, säger Jenny Lindberg, samhällstrateg på Luleå kommun.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp