Vann stipendium för spännande samhällskunskap

Sven Pettersson undervisar i samhällskunskap, geografi och historia på Luleå Gymnasieskola. I maj tilldelades han stipendium för föredömligt arbete med barn, elever och studerande.

Jag tycker att det är kul att gå till jobbet varje dag, att möta eleverna, säger Sven som arbetat som lärare i snart trettio år.

I motiveringen stod bland annat att Sven är en passionerad och engagerad lärare som gör samhällskunskap spännande och fängslande för sina elever.

– Jag blev lite förvånad faktiskt men det känns bra. Som lärare tycker jag det är svårt att ta till sig att man lyckats, för det går alltid att göra mer, men jag tänker att de som har nominerat mig har uppskattat att jag anstränger mig, säger Sven.

Sven Pettersson har arbetat som lärare sedan 1997. Efter snart trettio år inom yrket tycker han fortfarande att det är roligt att undervisa och möta ungdomarna.

– Jag tycker att mitt jobb är viktigt och roligt. Förhoppningsvis leder det till att eleverna låter sig smittas och blir lite mer framåtlutad. I mötet med eleverna utvärderas ju ens egen insats konstant. Varenda lektion tänker jag att, ja det här verkade de ju gilla, eller det här gick ju dåligt. När jag var yngre och utan erfarenhet kunde jag gräma mig och såg bara mina misslyckanden, jag hade inga referenspunkter. Idag lär jag mig av mina misstag och är lite bättre på att inte låta misslyckanden överskugga glädjen.

På frågan om han har någon särskild strategi för att engagera eleverna svarar han:

– Jag tror att de flesta lärare har olika verktyg och så långt det är möjligt försöker man använda dem. Viktigt är i alla fall att signalera att ämnet är roligt och intressant och att det är väsentligt.

Vad är de svåraste med att vara lärare?

– Undervisning är ju lite medskapande och jag upplever att det har blivit mindre självklart nu än för tio år sedan. Eleverna har en annan föreställning om vad som pågår på lektionen, de upplever att det är en kontrollfunktion. De är rädda för att sticka ut, göra bort sig, och det blir tyst i klassen. Då är det svårt att läsa av om eleverna är med eller inte.

För att få eleverna att engagera sig och hänga med gör Sven bland annat ett omvärldskunskapstest varje termin. Tidigt på hösten börjar han registrera händelser och skeenden i omvärlden. Av detta gör han sedan tjugo flervalsfrågor med fyra alternativ där ett är korrekt. Det brukar vara tio utrikesfrågor och tio inrikes.

– Redan vid terminsstart förbereder jag eleverna på att framåt höstlovet kommer ett test. Jag säger att det inte sänker betyget, men skriver de bra på hösten och våren och kan det på marginalen ha betydelse för ett högre betyg. För somliga blir det en morot. För andra en väckarklocka.

Sven Pettersson

Sven Pettersson undervisar i samhällskunskap, geografi och historia.

Samhällskunskap är ett brett och komplext ämne och Sven Pettersson berättar att han konstant lyssnar på radio och läser artiklar för att vara uppdaterad.

– Som samhällslärare skapar man ofta ett eget material, läroboken kanske är två år gammal och det händer ju saker hela tiden. Det går inte att stänga in ämnet i två pärmar utan det är viktigt att kunna tillämpa det vi pratar om.

Något han är speciellt stolt över är sitt jobb med natur- och samhällsinriktningen på naturvetenskapsprogrammet.

– Jag har jobbat mycket tillsammans med några biologilärare. Publiksuccén har uteblivit, men jag tycker att vi har lyckats fått till en bra kvalitet. Bland annat har en professor från LTU och en professor i geografi från min egen studietid föreläst, och jag har haft kontakt med stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen, Region Norrbotten för att få den här verklighetskontakten.

Det som sammanfattar inriktningen är samhällsplanering med verklighetskontakt, fortsätter han.

– Eleverna har även fått åka till Abisko där man fått göra mätningar av permafrost med handledning av Keith Larson, Umeå Universitet. Vår tanke är att få så bra kvalitet som möjligt.

Vad inspireras du av?

– För ganska många år sedan nu gick jag i forskarskola. Det var intressant att få fördjupa sig i något och det gav mig en tydligare kompass på vetenskaplighet, vad det innebär och vad det innebär på gymnasial nivå. Jag breddade min syn på ämnet. Det var väldigt inspirerande.

Till sist, stort grattis till stipendiet!

– Tack, det viktiga är inte vem som får det utan att signalera att skolan är viktigt. Jag är stolt medarbetare på naturprogrammet och tänker att jag inte finns här som en öde ö utan i en kontext där skolledning och kollegor möjliggör för mig att göra det jag gör. På det sättet blir det ett pris till hela naturvetenskapsprogrammet, säger Sven Pettersson.

FAKTA:

  • Motivering: Sven är en passionerad och engagerad lärare som gör samhällskunskap spännande och fängslande för sina elever. Han har genomgångar som täcker hela materialet på ett intresseväckande sätt och som ger en full förståelse för ämnet. Med sin pedagogiska, tydliga och rättvisa undervisningsstil är han en trygg punkt och mentor för många av sina elever. Sven beskrivs som en förebild som brinner för sitt ämne. Han har en stark vilja att lära ut och få sina elever intresserade, och lyckas fånga även de som vanligtvis inte alls har ett intresse för ämnet. Med sin inlevelse och engagemang har Sven vunnit stor uppskattning och respekt bland eleverna.
  • Läs mer om stipendiet och stipendiaterna via länken De fick stipendium för sitt föredömliga arbete

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Marie Larsson

Logotyp