I centrum möts människor, älven och havet

En plats där alla Luleåbor kan mötas. Hem för nästan 10 000 människor och arbetsplats för många fler. Centrum är också en halvö vid Luleälvens utlopp i Bottenviken. Där hav möter stad. Bilar möter stadsflanerare. Asfalt möter gröna parker.

Friska vårvindar leker och viskar, eller snarare viner, från Norra hamn denna soliga majdag. Uppför Rådstugatan tar vinden fart, i korsningen mot Storgatan friskar det i alldeles extra. Här står Luleås första elektriska lyktstolpe från 1896, den hängande lampkupan vajar i vinden. På andra sidan korsningen, vid Stadshusets entré, kämpar de små, spröda penséerna i blåsten.

Härifrån ser man havet åt två håll, i norr de röda hamnmagasinen och i söder öppnar sig skärgården. Utsikten mot havet i flera väderstreck är en av de stora kvalitéerna med kuststaden Luleå, vars centrum utgör en halvö precis där Luleälven mynnar ut i Bottenviken.

– Att behålla siktlinjerna mot vattnet är ett övergripande mål i planeringen av centrum, säger Mia Persson, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Korsningen Rådstugan–Storgatan i Luleå centrum

Vid Stadshuset har de första vårblommorna precis planterats ut.

Mia Persson är utbildad arkitekt och på Luleå kommun har hon titeln samhällsstrateg, vilket innebär att hon arbetar med den översiktliga fysiska planeringen av stad och landsbygd. Utvecklingsplan Centrum är en av de saker hon jobbar med. Utvecklingsplanen är ett vägledande dokument, som handlar om att kommunicera kommunens planer för stadsdelen.

– Det är många som vill bygga här, det är mycket trafik och det finns relativt lite grönstruktur, så de grönområden som finns är oerhört värdefulla. Det finns många intressen och intressenter. Vi vill ha ett levande centrum och skapa ett större underlag för handel och kultur. Därför behövs fler bostäder och arbetsplatser och på sikt 6 000 fler invånare, säger Mia Persson.

Samhällsstrategen Mia Persson framför en klätterställning i form av fågeln lavskrika
Barn på lekplats tillsammans med pappa

BIld 1: Mia Persson är samhällsstrateg och jobbar med den översiktliga fysiska planeringen av stad och landsbygd.
Bild 2: Tvååriga Bo med pappa Jon Olofsson i Stadsparken.

Över Stadsparken blickar lavskrikan ut. Lekplatsen med Norrbottens landskapsfågel skapades som en hyllning till iskonstnären Hans Englund som gick bort 2020. Här möter vi tvååriga Bo som besöker Stadsparken tillsammans med pappa Jon Olofsson. Som Råneåbor besöker de stan då och då. Jon själv driver en firma som renoverar avlopp och jobbar ofta i centrum för att se till att stadens alla avloppsledningar fungerar som de ska.

Stadsdelen C entrum utgörs av hela centrumhalvön inklusive Gültzauudden samt Stadsviken, Charlottendal och Östermalm. Centrum omges av fyra olika vattenområden – Luleälven, Bottenviken, Skurholmsfjärden och Skutviken och avgränsas i norr av Svartövägen och i sydost av Malmuddsviadukten.

Barn på lekplats tillsammans med pappa
Samhällsstrategen Mia Persson framför en klätterställning i form av fågeln lavskrika

I Södra hamn möts Tuttifruttihusens tidstypiska 90-talsarkitektur och nya Kuststad.

På en av Gültzauuddens lugna villagator hittar vi konsultföretaget Itids kontor, där Ellen Jingskog jobbar som verksamhetsutvecklare. Hon är nyinflyttad Luleåbo i villaområdet Dalbo men trivs med att jobba nära pulsen i stan. Från hemmet i Dalbo går bussen in till stan snabbt, men den kunde gå lite oftare, tycker Ellen Jingskog som varvar bussåkande med att cykla eller åka bil till jobbet.

– Det är skönt att komma till kontoret, att skilja på arbete och privatliv. Men i morgon jobbar jag hemma, så flexibiliteten finns. Bara det funkar med uppdragen, berättar Ellen Jingskog.

Efter uppväxten i Älvsbyn flyttade Ellen Jingskog till Göteborg, men efter tolv år på västkusten styrde hon kosan hemåt Norrbotten tillsammans med man och barn.

– Luleå är lagom stort, det finns spännande jobb, bra restauranger om man vill äta ute på kvällen och det händer saker i stan, konstaterar Ellen Jingskog.

Den gröna omställningen och industrirevolutionen i norr är förstås på tapeten hos Ellen och kollegorna, som i mångt och mycket jobbar med att hjälpa industrier att bli bättre och effektivare.

– Jag hoppas att det inte blir så att alla huvudkontor hamnar i Stockholm. Utan att de hamnar här i Luleå så att vi får en levande och inspirerande arbetsmarknad och att man satsar på utbildning och kompetens, säger hon.

Ellen Jingskog sitter i en soffa och håller en kaffekopp

Ellen Jingskog uppskattar utbudet som finns i Luleå centrum, som de många restaurangerna och möjligheten att hyra konferensrum i Kulturens hus.

I Luleås stadskärna finns inte bara arbetsplatser och restauranger, utan också en stor del av stadens kulturutbud. I Kulturens hus träffar vi Anne-Christine Liinanki, centrumbo, författare och ihärdig kulturkonsument. Efter att ha bott i Gammelstad, Sunderbyn och på Granön utanför Bensbyn flyttade hon till sin lägenhet på Kungsgatan där hon bott sedan 2015. Hon trivs bra i stan och uppskattar utbudet av kultur, restauranger och butiker:

– Vad man än vill göra så är det bara runt hörnet. Det tar inte ens fem minuter att gå, till exempel till Apoteket eller Cafe Noveau som har en fin uteservering. Det är en av få uteserveringar som har sol på eftermiddagen och så blåser det inte så mycket. Även Returpunkt Centrum brukar jag gå till ganska ofta, där finns mycket snyggt och personalen har ett bra öga! säger Anne-Christine Liinanki.

– Och så Ebeneser och teatern. Nu har det inte blivit så mycket under pandemin, visserligen, men kulturutbudet nyttjar jag och gillar. Det är som min grej.

Anne-Christine Liinanki håller i sin bok Fågelflykt inne på biblioteket i Kulturens hus i Luleå

Anne-Christine Liinanki släppte nyligen sin nya roman Fågeflykt. När hon inte skriver böcker besöker hon gärna biblioteket i Kulturens hus.

Även om Luleå centrum är ett rätt litet område ytmässigt så ska många olika behov rymmas här. Bostäder, arbetsplatser, handel, bilar, bussar och gångtrafikanter. Byggnader, vägar och parker. Mer träd skulle behövas, anser Anne-Christine Liinanki. Ellen Jingskog önskar sig fler promenadstråk längs vattnet, att binda ihop Norra och Södra hamn mer. Och arkitekten Mia Persson planerar för just det, en attraktiv stadskärna.

Centrum i siffror

  • 9 977 invånare
  • 49,8 år medelålder
  • 10 951 personer pendlar in till centrum för att arbeta
  • Tre förskolor, två grundskolor och gymnasiebyn med hela Luleå gymnasieskola
  • 53 procent bostadsrätter, 38 procent hyresrätter, 3 procent äganderätter (fristående villor till exempel) och 5 procent specialbostäder (omsorgsboenden, studentlägenheter med mera)

Se och uppleva

  • Pontusbadet är inte bara ett badhus, det är också en arkitektoniskt intressant byggnad som klassificerats som byggnadsminne.
  • På Norrbottens museum kan du uppleva konst och Norrbottens och Luleås historia och nutid.
  • I Kulturens hus finns Luleås huvudbibliotek, konsthall, konsertsal, café och restaurang.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Ellen Vikman
Foto: Peter Rosén

Logotyp