Kronan – en stadsdel växer upp

För 15 år sedan tog de första bostäderna på Kronan form. Idag har befolkningen i Luleås yngsta stadsdel nått 1 700 och när Kronan är fullvuxen om drygt tio år kommer det att vara Luleås största stadsdel som ger hem åt omkring 7 000 Luleåbor.

Att Kronan är ung går inte att ta miste på när Vårt Luleå besöker stadsdelen i slutet av augusti, precis när hösten håller på att slå ut. Moderna villor med nyanlagda gräsmattor, blygsamma häckar och en skola som precis fyllts med barn skvallrar om dess ålder. Mycket är klart i Luleås färskaste stadsdel. Och en hel del väntar ännu på att se dagens ljus.

Uma Winneborn, 12, trivs i Luleås yngsta stadsdel. Bakom henne och skulpturen Forever Young syns Kronandalen växa fram.

Vårt Luleå möter upp Sofia Lampa, marknadsansvarig för Kronan, vid vad som kommer att utgöra den sista och mest omfattande pusselbiten i stadsdelen – området Kronandalen.

– Kronandalen kommer att binda samman Kronans övriga delområden och här blir stadsdelens centrum. Livsmedelsbutik, parker, kanalstråk, ett vård- och omsorgsboende och omkring 2 000 lägenheter kommer att samlas här, berättar Sofia Lampa.

Två massiva byggkranar hintar, tillsammans med byggbaracker och materialupplag, om vad som komma skall. Vid vårt besök ser vi stommen till vård- och omsorgsboendet och pålarna i marken vid Kronandalens entré ger en antydan de första bostäderna i dalen.

Närheten förenklar och förnöjer

Uppe på gamla LV7-området ligger Kronanhallen, Tallkronanskolan och Spira förskola samlade som ett kluster. Sporthallen invigdes så sent som för ett år sedan och Tallkronanskolan är inne på sitt tredje år. På Spira förskola, som öppnade 2012, träffar vi förskolläraren Anna Winneborn, 34 år som både jobbar och bor på Kronan.

– Det är skönt att ha nära till jobbet! Vi har fem barn, varav två på förskolan och två på Tallkronanskolan intill, så det underlättar logistiken, säger Anna och ler.

Kronan blev Annas hem 2012, då hon, hennes man Robert och deras då två barn flyttade in i sitt nyckelfärdiga hus på Kronanbacken. Anna växte upp på Skurholmen i närheten och kände väl till Kronanområdet. Hon visste att det var här hon ville bo.

– Vi trivs jättebra! Vi har lugnet och närheten till naturen men ändå cykelavstånd till stan. Barnen har sina bästa vänner i granngården och vi har mycket gemensamt med våra grannar – det är så man vill ha det, säger Anna.

På Spira förskolas gård spenderar Anna Winneborn och dottern Jamila en hel del tid. Spira är nämligen både Jamilas förskola och Annas arbetsplats.

Idag består familjen Winneborn av Anna, Robert och de fem barnen Ewon, 13, Uma, 12, Ronja 6, Lovisa, 5 och Jamila, 2. Det var under senaste föräldraledigheten som Anna sökte jobb på Spira förskola. Hon började sin anställning för ett år sedan, samtidigt som dottern Jamila skolades in.

– Jag trivs hur bra som helst på Spira och det går bra att jobba tillsammans med mina döttrar. Vi är en stor familj så de vet att jag har en famn för många barn, säger Anna.

Den nya sporthallen Kronanhallen var ett välkommet tillskott i området för familjen Winneborn, som för övrigt är en riktig basketfamilj. Robert är sedan länge engagerad som tränare och fyra av fem barn spelar. Anna avslutade nyligen sin basketkarriär men startade för ett år sedan upp Kronan sportklubb och drog igång Kronan basket. Idag ligger dock sportklubben på is, till att någon annan tar över eller tiden räcker till.

Kronanhallen blev färdigbyggd i augusti 2018. Sporthallen ligger i nära anslutning till Tallkronanskolan och Spira förskola.

Kronanvägen binder samman

Mellan Kronans olika delområden finns bevarade grönområden och skogspartier. Den nya Kronanvägen kommer att knyta ihop både de olika områdena på Kronan och staden i stort. Längs hela vägen planeras gång- och cykelväg. Beräknad byggstart för vägen är tidigast år 2021.

Lagom till tvååriga Jamila Winneborn blir tonåring kommer Kronan att vara en komplett stadsdel. Senast det byggdes en helt ny stadsdel i Luleå var i början av 80-talet då Björkskatan färdigställdes.

FAKTA Kronan i siffror idag

 • 37,3 år medelålder
 • 372 413 kr/år medelinkomst
 • 1 grundskola
 • 2 förskolor
 • 1 798 invånare

  Delområden på Kronan
 • Östra Kronan
 • Kronanhöjden
 • Kronanbacken
 • Lulsundsberget
 • Kulturbyn Kronan
 • Ormberget
 • Honnörsbacken
 • Kommande: Kronandalen

  Varför heter det Kronan?
 • Namnet anspelar på områdets militära förflutna.
  Gatorna på Kronan heter exempelvis Husargatan, Honnörsgatan och Lottagatan.

Text: Stina Östman

Foto: Jennie Pettersson

Karta: Joakim Höggren

01 oktober 2019

Logotyp