Smarta kartor och tjänster som underlättar

I vår serie "Hej medarbetare!" får du möta intressanta personer som arbetar inom Luleå kommun. Den här gången träffar vi personalen som arbetar med GIS och kartor för verksamheternas och medborgarnas behov. Sektionen heter Geodata och ingår i stadsbyggnadsförvaltningen verksamheter.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Här är (nästan) hela personalstyrkan inom sektionen geodata. Från vänster: Peter Ekman, Markus Simu, Peter Utter, Josefin Danielsson, Erik Lagnebäck, Berit Hjorth, Viktoria Nyman, Per-Anders Perttu, Maria Ekholm, Jonny Halvarsson, Carina Keinström och Birgitta Marklund. Saknas på bilden: Andreas Johansson och Marie-Louise Widenroth.

Hej Geodata-gänget! Vad arbetar ni med?

– Vi arbetar med att samordna geografisk information, vilket omfattar insamling, förvaltning och tillhandahållande. Vi arbetar också med utveckling, support och utbildning inom GIS för hela Luleå kommun och våra kommunala bolag.

Nämn några projekt som ni arbetar med just nu?

– Vi kan nämna tre exempel på projekt som ska underlätta för personalen i verksamheten samt vardagen för Luleåborna. Första exemplet är att vi utveckla en app som heter Effektiv samordning för trygghet med målet att öka tryggheten i det offentliga rummet och därmed också bidra till ett brottsförebyggande arbete.

– Via en digital rapporteringslösning kan medarbetare via kartfunktion och GPS i sin mobil rapportera in platser där man upplever otrygghet eller event där otrygghet kan uppstå. Inrapporteringen klassas med 12 fasta indikatorer, baserade på teoribildning och forskning, viktiga ur ett trygghetsperspektiv. Första version i Luleå kommer testas under oktober 2021.

– Ett annat exempel är att vi vill utveckla vår förmågan att hantera felanmälan när det gäller brister i gata, vatten, avlopp, gatubelysning, trafikanordningar, fastigheter och anläggningar, parkeringsautomater samt park och natur. Detta har ledningsgruppen utsett som ett område som behöver utvecklas.

– Vi siktar på att anpassa funktionerna till en dygnet-runt-självservice som inte kräver personligt stöd samt att kunden via Mina sidor kan följa sitt ärende. På det viset kan kundcenters uppgift vara att fokusera på personligt stöd där det behövs och där de digitala automatiserade lösningarna inte kan ge kunden tillräckligt stöd.

– Och sist men inte minst så håller vi på med att digitalisera detaljplaner tillsammans med sektionen Plan och Exploatering. Luleå kommun har cirka 750 detaljplaner idag, varav cirka 600 behöver digitaliseras. Bakgrunden till detta är att alla detaljplaner som påbörjas efter årsskiftet ska tillgängliggöras digitalt och standardiserat via en Nationell Geodataplattform som Lantmäteriet ansvarar för vilket på sikt kommer förenkla bland annat bygglovsprocessen.

Hur kommer vi arbeta med kartor i morgon och vart är vi på väg?

– Spännande fråga! Vi tror att mycket kommer handla om det här:

  • Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, och det är nyckeln till utvecklingen av många smarta och nyttiga samhällstjänster. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar. I Sverige följer vi direktiv från EU inom detta område och har sedan 2010 arbetat med öppna data inom offentlig sektor. När det gäller tillgängliggörandet av öppna data inom offentlig sektor har Sverige en lång väg kvar för att komma ikapp många andra länder. Vi vill att Luleå kommuns kartor och vårt geografiska data ska blir mer öppna och tillgängliga.
  • 3D är en förkortning för tredimensionell. Med tredimensionell, menas att ett objekt eller en matematisk figur har tre dimensioner, som är ett område i höjd, bredd och djup. Med stöd av 3D kan det skapas datormodeller av byggnader och hela städer. Vi får alltså ytterligare en dimension när vi tittar på en ”karta” exempelvis över staden Luleå.
  • Digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin, ett hus, en tunnel eller en hel stad. Via exempelvis sensorer uppdateras det verkliga objektet sin aktuella status till den digitala tvillingen vilket underlättar både drift och underhållsplanering. Vidare via den digitala tvillingen kan man testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet kommer att påverkas. Att arbeta med en digital tvilling är ett kostnadseffektivt sätt att förvalta sina tillgångar och är dessutom bra för miljön. En digital 3D modelltvilling av Luleå handlar alltså mycket om hur vi kan tillgängliggöra våra kartor och information i 3D-format.
  • Sensorer är ett samlingsbegrepp på en apparat eller anläggning som samlar in, konverterar och i vissa fall distribuerar data. Sensorer i sig är ingen nyhet utan de har funnits sedan 1950-talet inom bland annat industrin. En skillnad är att sedan början av 2000-talet är sensorerna uppkopplade via Internet samt det skett enorm utveckling av antalet samt nya användningsområden. Sensorer är relativt billiga, enkla och utveckling sker löpande. Sensordata kan så klart visas på kartor för att skapa en geografisk förståelse och lägesbild.

Vad är det bästa med ert jobb?

– Att vi få vara med och bidra till utvecklingen av Luleå. Vi får vara med och stödja och vägleda alla våra underbara kollegor i hela Luleå kommunkoncern med hjälp av GIS (Geografiska informationssystem) och rätt geodata. Detta så de kan utföra sina arbetsuppgifter ännu bättre och framförallt fatta rätt beslut, hela tiden med medborgarna i fokus.

Avslutningsvis kommer det finnas tryckta kartor och kompass i framtiden?

– Jo, i kris och beredskapssammanhang kommer de tryckta kartorna och kompass finns över en överskådlig tid. Vi hjälper idag till med att skapa och uppdatera en väg/adress atlas i pappersformat till vår räddningstjänst.

– I vår vardag kommer vi övergå mer och mer till digitala kartor som konsumeras via telefoner, plattor etc. och då får vi aktuell (uppdaterad) information löpande. Om det behövs kan man också se till att bygga de digitala lösningarna så att de kan fungera i så kallat offlineläge om man till exempel skulle tappa internetanslutning, detta förutsatt att man kan också har extern strömförsörjning i form av exempelvis batterier.

Det här gör en GIS- ingenjör

GIS-ingenjörer arbetar med geografisk information, sammanställer, analyserar och presenterar information om vår omgivning. GIS-ingenjörer arbetar med geografisk information, även kallad geo-data.

Det kan vara information om hur djupa sjöar och andra vattendrag är, men också var tomtgränser går och hur stora olika byggnader är. Några välkända GIS-produkter är kartor, GPS och vägbeskrivningstjänster som finns på Internet.

FAKTA

  • Kommunkartan - vår gemensamma karta till medborgarna
  • Det här betyder GIS i sammanhanget kartor.
  • Vi arbetar i en digital samhällsbyggnadsprocess - läs vad det betyder

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text, foto och illustration: Eva Sundgren

Logotyp