Fortsatt ökning av smitta i länet

Norrbotten ligger 98 procent över riksgenomsnittet i antal smittade. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 8 187
 • Norrbotten: 24 272
 • Sverige: 1 058 314

Övrig statistik:

 • 1 008 insjuknade i länet under vecka 20.
 • Anttal smittade i Norrbotten 98 procent högre än riksgenomsnittet.
 • Fortsatt högs smittotal i Malmfälten och kraftig ökning i Kiruna.
 • I fyrkantens kommuner sker en viss minskning av smittade, förutom i Piteå där en ökning sker igen.

Fortsatt höga och ökande smittotal i Malmfälten och Kiruna. Ökning även i Piteå, medan Boden, Luleå och Älvsbyn minskar.

Den gröna stapeln visar antal smittade i Luleå vecka 20. Den visar en minskning jämfört med vecka 19.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

 • Hittills har nära 3 800 personalvaccinationer genomförts och drygt 1 500 medarbetare är fullvaccinerade.
 • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
 • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 19

Vecka 20

Totalt smittade hittills

23 511

24 272

Totalt avlidna hittills

258

261

Antal testade för Covid-19

6 179

6 469

Antal som testat positivt

1 021 (16,5 %)

1 048(16,2 %)

Antal vaccinerade 1 dos

92 13897 914

Antal vaccinerade 2 doser

28 28135 466

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp