Boka biljett till Norrbotniabanan

Längtar du efter Norrbotniabanan? Då kan du boka din ”biljett”länk till annan webbplats redan nu. Luleå kommun stöttar biljettkampanjen, som blir ett argument för att bygga färdigt Norrbotniabanan ända till Luleå.

En liknande opinionskampanj genomfördes 2017, där 10 768 bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med i den Nationella transportplanen.

Regeringen har kommit med ett inriktningsförslag på hur infrastrukturen ska utvecklas i Sverige de kommande åren. I förslaget finns inte Norrbotniabanan med.

Förslaget till infrastrukturproposition är ute på remiss, vilket betyder att det fortfarande finns möjlighet att påverka förslaget. Bland annat Norrbotniabanegruppen, som Luleå kommun är med och finansierar, kommer att lämna in ett remissvar i slutet av januari tillsammans med listan med biljetter som bokats i den här kampanjen.

Norrbotniabanan viktig för Luleå

Luleå kommun är för att Norrbotniabanan ska byggas hela vägen, ända upp till Luleå. Norrbotniabanan finns med i kommunens översiktsplan och kommunen ingår även i ett samverkansprojekt med Piteå och Skellefteå, som ska visa vilken nytta och utveckling Norrbotniabanan skulle ge.

Den nya järnvägen förväntas främst ha betydelse för samhällsekonomin. Dels eftersom den möjliggör för människor att kunna ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter och därmed bidrar till utökade arbetsmarknadsregioner. Dels eftersom den ger stora kostnadsbesparingar för näringslivet genom att den ger förutsättningar för tyngre och snabbare tåg. Den bidrar också till minskad klimatpåverkan.

FAKTA

  • Boka din biljett på helanorrbotniabanan.nulänk till annan webbplats
  • Norrbotniabanan är 27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå.
  • Trafikstart för etapp ett, Umeå-Skellefteå, beräknas till 2030

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Trafikverket, Norrtåg

18 december 2020

Logotyp