Fokus på hyresrätter när nya bostäder byggs

Fler bostäder är fortsatt ett prioriterat område för Luleå kommun. I år kommer totalt 724 nya bostäder att bli färdiga. Mer än hälften är hyresrätter och de flesta lägenheterna ligger i bostadsområdet Kronan. Även kommande två år är majoriteten av de bostäder som byggs just hyresrätter.

– Det finns en efterfrågan på hyresrätter i Luleå. Både bland yngre personer som söker sin första bostad och bland äldre som vill lämna villan för en lägenhet. Fler hyresrätter skapar en rotation i bostadskedjan och frigör andra typer av bostäder. När en villaägare flyttar till en nyproducerad hyresrätt kan en barnfamilj köpa villan, ett sambopar flytta till barnfamiljens gamla lägenhet och en student hyra den mindre och billigare hyresrätten som samboparet lämnar, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun.

Drygt 2 500 nya bostäder beräknas bli inflyttningsklara under perioden 2021–2023.

Kommunen har gjort en sammanställning av de bostadsprojekt som är på gång i år och under kommande år.

Av årets drygt 700 nya bostäder är en stor andel inflyttade och klara. Det gäller bland annat den tredje etappen av området Kuststad, med bostadsrättslägenheter precis vid vattnet i centrala Luleå, och flera hyreslägenheter i det naturnära området Kronan.

– Det är full fart i Kronandalen, som är hjärtat i bostadsområdet Kronan. Här ska det bli bostäder åt 5000 Luleåbor när allt är klart. De flesta lägenheter av det som byggs just nu blir hyresrätter och över tid är planen att det ska bli en jämn blandning av olika boendeformer. I två kvarter är hyresgäster redan på plats, det gäller även i områdets nya vård- och omsorgsboende med 144 platser, berättar Daniel Rova, kommunens projektledare för Kronan.

Längre fram i år kommer Lulebos 72 hyresrätter på Porsön, i nära anslutning till universitetet, att bli klara. Men det är inte bara lägenheter som byggs. I Luleås nya villaområde Dalbo har allt fler villor börjat komma på plats.

Fortsatt hög byggtakt

Kommande år är byggtakten fortsatt hög och även här är majoriteten hyresrätter. År 2022 beräknas 469 nya bostäder bli klara, varav hälften hyresrätter, och år 2023 drygt 1 300 bostäder, där över 60 procent är hyresrätter.

– Lägenheterna byggs framförallt på Kronan, Malmudden och Porsön. Ett annat utvecklingsområde för bostäder är centrum. Vi har även fått i uppdrag att utreda fler områden för bostäder mot Boden i och med etableringen av H2 Green Steel, säger AnneLie Granljung.

AnneLie Granljung, Daniel Rova, Carina Sammeli

Samhällsutvecklingschef AnneLie Granljung, Kronans projektledare Daniel Rova och kommunalråd Carina Sammeli har stort fokus på att skapa möjligheter för Luleå att växa.


Företaget H2 Green Steels satsning på fossilfri stålproduktion i grannkommunen Boden beräknas ge minst 1 500 nya jobb. Samtidigt planeras ett stort industriområde på Hertsöfältet i Luleå som kan ge lika många arbetstillfällen. Både Bodens kommun och Luleå kommun hoppas på nyinflyttning och en viktig del är att se till att det finns bostäder.

– Fler bostäder är en prioriterad fråga för oss. Kommunen ska underlätta för byggaktörer och ha en bra planberedskap. Mer än 2 500 nya bostäder från i år och fram till och med 2023 känns som en bra start, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli.

Antal bostäder och boendeform, 2021–2023

År 2021
Totalt 724 bostäder, varav:

 • 59 % hyresrätter
 • 20 % lägenheter vård- och omsorgsboende
 • 15 % bostadsrätter
 • 6 % villor

År 2022
Totalt 469 bostäder, varav:

 • 51 % hyresrätter
 • 25 % villor
 • 14 % radhus
 • 10 % bostadsrätter

År 2023
Totalt 1 343 bostäder, varav:

 • 66 % hyresrätter
 • 15 % bostadsrätter
 • 10 % lägenheter trygghetsboende
 • 5 % radhus
 • 4 % villor

Totalt 2 536 bostäder mellan år 2021–2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Illustration: Joakim Höggren

Foto: Privat, Luleåfotograferna

Logotyp