Gemensam satsning på biogas

För att minska utsläppen som bidrar till uppvärmningen behöver vi ställa om samhället till att bli fossilfritt. Transporter spelar en avgörande roll i omställningen. I Luleå har vi kommit väldigt långt där Luleå Lokaltrafik och Lumire jobbar gemensamt med att ställa om till fossilfria transporter – och samtidigt minskar behovet av el.

Du kanske inte tänker på det, men varje gång du spolar i toaletten bidrar du till omställningen. Efter att avloppsvattnet nått Uddebo avloppsreningsverk i Svartöstaden kan rötat slam skapas,
vilket vidareförädlas till biogas som vi tankar bussar och lastbilar med. Så redan idag kan vi ordna vårt eget drivmedel utan att behöva köpa gas, diesel eller drivmedel enbart från andra
aktörer eller länder.

Så ser cirkeln ut för hur vi använder avloppslam till att driva bussar, för miljöns skull.

Luleå Lokaltrafik har sedan 2015 åtta biogasbussar i drift och har nu beställt fler bussar som går på biogas. Även Lumire, som står för Luleå Miljöresurs, kommer successivt att byta ut den
tunga fordonsflottan till biogasdrivna fordon.

– För att minska vårt beroende av fossila bränslen är det stort fokus på elektrifiering nu. Men alla behov kommer inte kunna täckas med el, vilket gör biogas viktigt, förklarar kommunalråd Carina Sammeli (S).

Ökad drift av biogas

Samarbetet mellan bolagen går ut på att Lumire driver och utvecklar biogasproduktionen som förser Luleå Lokaltrafik med biogas. LLT ställer om för fullt för att ungefär hälften av bussarna (40 st) ska kunna drivas av biogas år 2026.

– Vår gemensamma satsning på biogas är en förutsättning för att kunna fortsätta energieffektivisera de klimatneutrala transporterna i Luleå efter år 2030, säger Per Ekervhen, vd på Lumire och Jonas Vinblad von Walter, vd på LLT berättar fortsättningsvis:

– För samhället finns en vinst eftersom det innebär att LLT minskar belastningen på elnätet i Luleå kommun. Det är viktigt för samhällets fortsatta omställning mot fossilfrihet att använda all tillgänglig energi som finns.

 

FAKTA

  • LLT och Lumire ska nå 100 procent förnyelsebar drift av sina verksamheter vid år 2030.
  • Luleå kommun som helhet ska minska sina koldioxidutsläpp med 60 procent t.o.m. 2030 och
    med 100 procent t.o.m. 2040.
  • Biogas är förnybart och framställs från rötslam på Uddebo avloppsreningsverk. Förutom fordonsgas
    skapas under processen el, värme och biogödsel/anläggningsjord.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anna Kowal Linbäck och Linn Pantzare Berglund

Illustration: Lisa Wallin

Logotyp