Green Steel kan öka hamnens volymer med 80 procent

Nyligen tillkännagav företaget H2 Green Steel sin planerade investering av ett fossilfritt stålverk Boden, en etablering som kan öka Luleå Hamns volymer med 80 procent. Ökningen skulle bland annat bestå av en flerdubblad mängd järnskrot avsedd för återvinning, men också hanteringen av en helt ny typ av gods för Luleå Hamn.

Luleå Hamn är en viktig del i omställningen till en grönare basindustri.

– H2 Green Steel kan förändra Luleå Hamn för alltid. Omställningen till en grönare basindustri går helt i linje med vår egen strävan mot minskat klimatavtryck och etableringen kommer sannolikt driva på och accelerera vår utveckling mot en ännu mer hållbar hamn, säger Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn.

Bredda verksamheten

Det är inte bara de kraftigt ökade volymerna som kan påverka Luleå Hamn. H2 Green Steels produktion kommer även bredda hamnens verksamhet, då stora volymer av ett helt nytt godsslag, så kallade stål-coils, ska hanteras. Etableringen kan skapa trafik med typer av fartyg som idag inte trafikerar Luleå Hamn, men också skapa nya möjligheter för ökad automation och autonoma processer i hamnen.

– Tajmingen med stundande projekt Malmporten, som kommer fördjupa farlederna och modernisera hela verksamheten, hade inte kunnat vara bättre. Vi formar just nu framtidens hamn. Vår ambition är att vara en aktiv partner för H2 Green Steel för att tillsammans kunna hitta den mest effektiva och hållbara logistiklösningen från fabrik till kund, säger Henrik Vuorinen.

FAKTA

  • H2 Green Steel (H2GS AB) grundades 2020 för att bygga en storskalig fossilfri stålproduktion i Norrbotten. Grundare och största ägare är Vargas Holding, som också är medgrundare och en av de största ägarna i batteritillverkaren Northvolt. Läs mer om satsningen i Boden
  • Inom projektet Malmporten kommer farleden fördjupas till ett maximalt djupgående av 15 meter för sjöfrakt. En utredning visar att Malmporten ger drygt tredubblad lastkapacitet medan bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader minskar med 40 procent.
  • Luleå hamn är den nordligaste av Sveriges fem Corehamnar. Hela 90 procent av EU:s järnmalmsproduktion har anknytning till Luleå Hamn som av EU valts ut som en strategisk prioriterad hamn för att säkerställa råvaruförsörjningen av malm och stål.

Text och foto: Brightnest

Logotyp