Med fokus på tillväxt

Luleå kommun och Luleå garnison med F 21 i spetsen har inlett ett samarbete med det gemensamma målet att växa ännu mer tillsammans. Genom samarbete hoppas de två organisationerna att hitta vägar till att gemensamt utveckla både samhället och försvaret, och att få rekryter, soldater och officerare som tjänstgör i Luleå att vilja stanna kvar här.

Försvarsmakten är både en stor och viktig aktör och arbetsplats i kommunen. En gemensam syn är viktig eftersom båda är delaktiga i samhällsutvecklingen på olika sätt. Andra områden som behöver hanteras gemensamt är totalförsvarsfrågan och kompetensförsörjning.

– Det är otroligt värdefullt att vi nu kommit igång med samarbetet och jag är övertygad om att vi kommer att se resultat både när det gäller samhällsutvecklingen i stort och behovet av kompetensförsörjning, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Luleå kommun och Försvarsmakten har påbörjat ett samarbete med målet att utveckla både samhället och försvaret. Förhoppningen är också att få rekryter, soldater och officerare som tjänstgör i Luleå att vilja stanna kvar här.

Ledningen för Luleå kommun och Luleå garnison har under hösten startat arbetet med att formalisera arbetsgrupper inom olika områden.

– Vi har identifierat flera olika områden där vi kan samarbeta närmare och driva frågor tillsammans för att underlätta för båda parter att utvecklas på rätt sätt för framtiden, säger Stefan Fredriksson, stabschef på F 21.

Ökat samarbete

Fyra arbetsgrupper med medarbetare från båda parterna har skapats för att samarbeta inom områdena mark och miljö, totalförsvarsplanering, krisplanering samt kompetensförsörjning och kommunikation.

Under nästa år planeras bland annat gemensamma aktiviteter i samband med firandet av Luleå 400 år och Flygdagen vid F 21.

Luleå kommun har sedan några år tillbaka en tradition att välkomna nya soldater till Luleå. Det har skett i samband med det årliga mottagandet av nya studenter eller på plats på F 21. Soldaterna är tillsammans med studenterna en viktig målgrupp för kommunen. Förhoppningen är att de ska trivas och senare välja att stanna kvar i Luleå.

FAKTA

  • Luleå garnison består av flertalet förband där de största är Norrbottens flygflottilj (F 21), Helikopterflottiljen och Luftstridsskolan. Totalt cirka 1 000 anställda.
  • Luleå kommun består av sju förvaltningar och sju dotterbolag. Totalt cirka 7 000 anställda.

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Snowgarden

10 december 2020

Logotyp