Östra Länken drar igång nästa etapp

Våren är här och det betyder att arbetet med VA-projektet Östra Länken drar i gång med full styrka igen. Från och med april kommer arbetet med att anlägga nya vatten- och avloppsledningar att bli mer synligt för boende i närheten av Tuna/ Notviken.

I höstas påbörjades arbetet med schaktarbeten från Storheden i riktning in mot Notviken/Tuna. Bland annat stängdes gång- och cykelvägen längs stranden mot Luleälven och vi byggde ny gång- och cykelväg parallellt med Storhedsvägen.

Gång- och cykelvägar i skogsområdet närmast älven stängs till stora delar och hänvisning görs till den tillfälliga GC-vägen som är dragen parallellt med Storhedsvägen under hela projekttiden. Omledningen märks med skyltar på plats. Vänligen respektera avspärrningarna och håll djur i närheten av arbetsplatsområdet under uppsikt.

Arbete påbörjas i bostadsnära område

Från och med april kommer arbetet med att anlägga nya vatten- och avloppsledningar att bli mer synligt för de som bor på Tuna/ Notviken. Vi påbörjar nämligen jobbet i närområdet av Tunaskolan och arbetar oss fram längs gång- och cykelvägen ned mot vattnet och vidare mot Storheden.
Där ska vi så småningom möta upp de som arbetat med ledningsdragning från det hållet. Ledningarna kopplas sedan ihop för att ingå i det nya VA-systemet som Östra Länken är.

 

Byggvägar i området. Se upp för stora maskiner.

Byggvägar i området. Se upp för stora maskiner.


Sänkt hastighet och skydd

För att minimera säkerhetsriskerna kring våra arbetsplatsområden sänks hastigheten på vägarna till 30 km/h, dessutom monteras skyddsstängsel där vi arbetar.
Vi vill att ni respekterar avstängningarna och att ni pratar med era barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Vi kommer även att använda vägarna, markerade i rött på kartan, till transportvägar.

– Det kommer att förekomma tung trafik i området under tiden och de närboende ombedes att hålla extra koll vid passage förbi in/utfarterna till arbetsplatserna, detta även om våra maskinister alltid är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden, säger arbetsledare Fredrik Nilsson, NCC.

Ändringar av arbetsområden

Observera att vi flyttar oss vartfter arbetet fortskrider och därför kommer även stängsel och byggvägar att ändras. Håll koll på projektets webbplats för löpande information.
www.lulea.se/ostralanken

FAKTA

  • Etapp 4E blir den femte etappen i projekt Östra Länken.
  • I etappen ingår att lägga ned vattenledningar mellan Notviksstan och Jernstan vid E4:an. Syftet är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget och säkerställa dubblerad matning.
  • Byggarbete pågår under ett år, 2020-03-30 – 2021-03-30
  • Mer information om projekt Östra Länken finner du på www.lulea.se/ostralanken

Text och Foto: Eva Sundgren

06 april 2020

Logotyp