Regeringen bjöd in till samtal

Idag träffade bostadsministern Märta Stenevi kommunalråd och landshövdingarna från Norr- och Västerbotten för att diskutera den samhällsomvandling som behövs med anledning av de stora industriinvesteringar som planeras i regionen. Luleås kommunalråd deltog på mötet och hon var nöjd med samtalet.

– Det var ett bra möte, mycket konstruktivt. Vi fick berätta vad vi ser för behov av samarbeten med staten för att kunna bygga ett hållbart samhälle. Mycket av samtalen handlade om att mer behöver hända kring stöd och samarbetet istället för kontroll från statens håll, berättar kommunalråd Carina Sammeli efter mötet.

Samverkan kring hållbara livsmiljöer inför den kommande samhällsomvandlingen var i fokus på dagens rundabordssamtal som bostadsministern hade bjudit in till.

Hur kan stat och kommun gemensamt kraftsamla för att skapa fler attraktiva och hållbara livsmiljöer i regionen?

Det var ämnet för dagens digitala rundabordssamtal som bostadsminister Märta Stenevi hade bjudit in till. Inbjudna var kommunalråden i Luleå, Boden, Gällivare, Kiruna, Skellefteå och Umeå samt landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten.

På mötet deltog också statssekreterare Elin Olsson, riksarkitekt Helena Bjarnegård och regeringens utsedda etableringssamordnare Peter Larsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp