Rekordtryck på detaljplaner:
”Det har mer än fördubblats”

Tillväxten i kommunen är stark just nu. Det syns bland annat på att antalet kommunala markanvisningar och planuppdrag har fördubblats det senaste året.
– Vi ser en kraftig ökning och ett hårt tryck för nya etableringar i Luleå, säger Frida Lindberg, planchef Luleå kommun.

Ett planuppdrag innebär att politikerna ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan, det vill säga en beskrivning av hur mark och vatten inom ett visst område får användas.

– Om vi tittar några år tillbaka så har vi legat på cirka 10 nya planuppdrag årligen. Bara under 2021 startades 20 nya planuppdrag och det visar att takten ökar och staden växer, säger Frida Lindberg.

Bild på en byggarbetsplats med lyftkranar

2021 startades 20 planuppdrag, ungefär det dubbla jämfört med hur det brukar se ut.

Den långsiktiga planen för Luleå centrum innebär att fler kommer bo och arbeta där. Idag bor knappt 10 000 människor i centrum – 2040 ska 6 000 fler bo där. Tre utvecklingsområden har identifierats som kommer att förtätas med både bostäder och arbetsplatser. Det gäller Östra stranden bakom järnvägsstationen, södra utvecklingsområdet som ligger vid Kuststad och ett område vid Skutviken/Röda havet som delvis kommer att fyllas igen.

– Vi vill att Luleå som stad ska växa och då behöver vi områden i centrum där många människor vistas. En viss täthet är en förutsättning för att butiker och restauranger ska gå runt och något vi har i åtanke när vi planerar för de här miljöerna, säger Mia Persson, samhällsstrateg på kommunen.

Fler behöver resa hållbart

I utvecklingen av centrum ingår också hållbart resande. När fler människor ska vistas på ett område behöver andelen som åker kollektivt, cyklar eller går öka.

– Om alla reser med bil blir de negativa konsekvenserna i form av bland annat buller och luftföroreningar stora. Det ska finnas goda möjligheter att komma till centrum med bil för den som behöver, men när vi bygger nya bostäder görs det med hållbara resmöjligheter i åtanke, säger Mia Persson.

Byggaktörer vill bygga vid Rostbollen

Många byggaktörer har den senaste tiden visat intresse för att bygga bostäder i området vid Rostbollen på Notviken. Hela fem ansökningar om planändring och markanvisning har lämnats in. Kommunen ser positivt på det stora intresset och vill nu starta processen med att välja ut vem eller vilka som ska få bygga.

– Det är jätteroligt att intresset för att bygga på Notviken är så stort och det vill vi verkligen ta vara på. Vi är säkra på att det finns aktörer som har smarta och spännande idéer på hur och vad som kan byggas på platsen, säger kommunens planchef Frida Lindberg.

I direkt anslutning till Ormberget och Hertsölandets naturreservat planeras en utökning av Lerbäcken och Hertsön med cirka 1 000 nya bostäder med planerad inflyttning år 2025, Hertsöheden. I flera orter på landsbygden förbereds småhustomter, till exempel Lillviksholmen, Kallax och Börtnäsheden.

Ökning av bygglovsansökningar

Betydligt längre fram i processen ligger bygglov, vilket är själva ansökan om att bygga en viss typ av fastigheter. Även när det gäller bygglovsansökningar syns en tydlig ökning som kommer fortsätta, menar Patrik Wallgren, miljö- och byggchef.

– Det här är bara början, när de stora industrietableringarna börjar vara på plats kommer vi att se ännu fler ansökningar om bygglov, säger han.

Hållbarhet är i fokus både för de som startar företag och de som bygger bostäder.

– Det som är tydligt i kontakt med företagen är att man vill se den gröna vågen i samhällsbygget i stort. Man vill kunna både jobba grönt och bo och leva grönt.

Så möter kommunen den ökade efterfrågan

– Vi måste korta våra processer, bli mer effektiva, förenkla och snabba på alla steg. Vi kan inte göra något annat än att köra på, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell
Foto: Ronny Olovsson

Logotyp