Så förändrar samhällsomställningen kommunens arbete

Luleå kommun har som mål att bli 100 000 invånare senast 2040, skapa 5 000 nya jobb och minska sin klimatpåverkan till noll. För att nå dit pågår ett stort internt förändringsarbete. Årets upplåga av kommunens stora ledardag handlade just om att ge ny inspiration och kunskaper till förändringsarbetet.

Till kommunens uppdrag hör att leverera välfärd, bygga samhälle, ett attraktivt Luleå där människor vill verka och bo i. Men i takt med de stora etableringarna i norr ökar behovet enormt och arbetet behöver påskyndas. I Luleå koncentreras samhällsomställningen geografiskt till ett avgränsat område kring Hertsön och Svartön. Där ska SSAB bygga nytt stålverk, LKAB återvinna mineraler ur gruvavfall och Talga producera batterianoder, för att nämna bara några exempel. Men på ett övergripande plan påverkar den hela samhället.

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad, stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell, skolchef Maarit Enbuske (fr v) har precis delat ut ledarpriserna till Björn Jonsson, Helena Jensen och Peter Ekman (fr h).

– För ett år sedan satte den stora samhällsomställningen i gång. Och nu, bara ett år senare, finns det inte en enda förvaltning inom kommunen som inte jobbar med omställningen. Eftersom industrierna hamnar på ett avgränsat geografiskt område blir det ett av Sveriges största, mest komplexa infrastrukturprojektet, där ingen gammal modell funkar längre, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

Fokus för årets ledardag var samverkan, inom kommunen och med andra aktörer, men framför allt med de kommunala bolagen. Det är Lumire, Lulebo, Luleå Energi, Luleå Business Region, LLT och Luleå Hamn som spelar en avgörande roll i omställningen mot ett hållbart Luleå.

Årets arbetsgrupp och ledare

På ledardagen uppmärksammades även årets arbetsgrupper i kategorierna tillit, innovation och intern stolthet. Barn- och utbildningsförvaltningen kammande hem tre priser, stadsbyggnadsförvaltningen två. I filmen nedan får arbetsgrupperna sina priser.

Årets arbetsgrupp: Tillit

Ekonomi och HR, barn- och utbildningsförvaltningen

Motivering: Stödfunktionen HR och ekonomi samverkar och försöker hela tiden hitta nya och bättre sätt för att tillsammans stötta verksamheterna och få ett ännu bättre helhetsperspektiv. Med en arbetsglädje och ett stort engagemang skapar de goda relationer med fokus på att ge varje chef ett behovsanpassat stöd. Gruppen är föredömlig på att ta ansvar för helheten och fångar även upp frågor som egentligen inte är deras att lösa för att vara det bästa möjliga stödet för verksamhetens chefer.

Årets arbetsgrupper: Intern stolthet

Vaktmästare Råneåskolan Lars Forsberg och Roger Lindberg, stadsbyggnadsförvaltningen

Motivering: Roger och Lars drivs av flexibilitet är oerhört lösningsorienterade och hjälpsamma. Väldigt få saker är omöjliga för dem, till och med underliga idéer och önskemål. Med sina handlingar och lösningar sprider de positiva berättelser om vår verksamhet - För de bidrar till att få den att fungera!

Årets arbetsgrupper: Innovation

El- och energiprogrammet, barn- och utbildningsförvaltningen

Motivering: Arbetsgruppen inom el- och energiprogrammet har gjort en enorm insats för att möta branschens behov av kompetens. Genom att se sin del i hur de kan bidra till näringslivets gröna omställning har de tagit fram en CV-portal där företagare har möjlighet att få inblick i och möta eleverna digitalt via dator eller mobil. På ett föredömligt sätt skapar de förutsättningar för både näringslivet och för eleverna som ska ut i arbetslivet.


två män och en kvinna med priser

Årets ledare fick sina priser på stora ledardagen. Fr v: Peter Ekman, Helena Jensen och Björn Jonsson.

Årets ledare: Tillit

Björn Jonsson, arbetsmarknadsförvaltning

Motiviering: Björn har under det senaste halvåret gjort ett stort jobb med att samordna mottagandet av alla de ukrainska flyktingar som kommit till Luleå. Genom att synliggöra mål och skapa handlingsutrymme ger han sina medarbetare möjligheter att nå bästa resultat. Han skapar delaktighet och initierar samarbeten där han ser att det kan ge en positiv effekt. Som ledare är han tillgänglig och finns som stöd när medarbetarna behöver det.

Årets ledare: Intern stolthet

Helena Jensen, barn- och utbildningsförvaltning

Motivering: Helena ser alla sina medarbetare och visar stor tillit till allas olika specialistfunktioner och kunskaper. Hon har full tilltro till sina medarbetare och förflyttningen till att få stark intern stolthet i arbetsgruppen grundar sig i hennes naturliga ledarskap. Hennes tillgänglighet- och flexibilitet är något utöver det vanliga. Som ledare är hon trygg, modern och hon ser alltid möjligheter.

Årets ledare: Innovation

Peter Ekman, stadsbyggnadsförvaltning

Motivering: Den här personen leder sin sektion för att digitalisera hela kommunen. Med ett nytänkande, agila arbetssätt och föredömlig samverkan sätter han Luleå på kartan. Han gör detta med stor omtanke om både medarbetare och alla invånare i kommunen. Som ledare är han peppande och ger rätt förutsättningar för sin arbetsgrupp.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Rebecca Hansson, Katja Güth Laitila

Logotyp