Stora satsningar på järnvägen i Norr

Det satsas 15 miljarder kronor på Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. Det ingår i den nya nationella planen för transportinfrastruktur.

Den nya planen innebär satsningar på järnväg under perioden 2022-2033.

– Luleå är en vinnare med dagens besked från regeringen och det märks att vi är ett nav i den gröna omställningen. Norrbotniabanan till Luleå, Malmporten, Luleå bangård och utredning av dubbelspår Luleå-Boden är alla med i planen. Det är mycket glädjande besked, säger kommunstyrelsens ordförande i Luleå Carina Sammeli (S).

Norrbotniabanan möter behovet av både arbetspendling och att frakta gods från de växande industrierna i Norrbotten. I infrastrukturplanen ingår också en ökad satsning på malmbanan och på att utveckla tågstationen i Luleå centrum, samt förberedelser för dubbelspår mellan Luleå och Boden. Planen sträcker sig över perioden 2022 till 2033.

– Vi välkomnar regeringens beslut om tidigarelagda investeringar och kraftiga infrastruktursatsningar. Beslutet är en förutsättning för de stora satsningar som Luleås och regionens näringsliv just nu står inför. En garant för den fortsatta vägen framåt i den gröna omställning som sker i vår region, menar Rickard Lundmark, vd vid Luleås näringslivsbolag, Luleå Business Region.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Charlotte Reinholdt

Logotyp