Vattentornen i Måttsund och Antnäs i drift

Nu står de klara och är driftsatta – Luleås två nya vattentorn i Måttsund och Antnäs. Vattenförsörjningen till sörbyarna blir nu både säkrare och mer stabil. – Vår förhoppning är att våra kunder ska uppleva färre vattenavbrott och ett jämnare vattentryck i kranen framöver, säger Petra Viklund, chef på Luleå kommuns vatten- och avloppsavdelning.

De två nya högreservoarerna (som vattentornen heter korrekt) byggdes i Måttsund och Antnäs. Deras uppgift är att försörja varsin del av befolkningen i Sörbyarna med ett jämnt flöde av dricksvatten. Från reservoaren i Måttsund och utåt mot Antnäs, Ersnäs, Alvik/Långnäs och Ale.

– Reservoarerna skapar ett mera stabilt vattennät med jämnare trycknivåer hos brukarna och jämnare tillförsel av vatten på nätet, säger projektledare Torbjörn Norén som lett byggnationerna.

Det var ett glatt gäng som driftsatte vattenreservoaren i Måttsund häromdagen. Framför det färdiga bygget ser vi gänget bakom projektet: (fr v) Tommy Bergdahl, VA-ingenjör Luleå kommun, Mikael Öqvist, produktionschef Skanska Sverige AB, Torbjörn Norén, projektledare Luleå kommun, Jonas Lundberg, uppdragsledare Sweco AB, Petra Viklund, VA-chef, Luleå kommun och Håkan Öqvist, systemingenjör Luleå kommun.

Flera fördelar med de nya anläggningarna

Fördelarna med de nya anläggningarna är många. Driftsättningen innebär mindre påfrestning på vattenledningarna och lägre pumpkostnader för att driva systemet.

Dessutom har reservoarerna ett överskott av dricksvatten som kommer brukarna tillgodo vid t.ex. driftavbrott på pumpar eller vattenläckor. Även många planerade driftavbrott kommer att kunna utföras utan avbrott av vattentillförseln.

Torbjörn Norén, projektledare Luleå kommun och Petra Viklund, VA-chef Luleå kommun, ser med tillförsikt fram emot den framtida vattenförsörjningen till sörbyarna eftersom de nya vattentornen som byggts kommer att ge kunderna en säkrare och stabilare leverans av vatten.

– Med de nya vattentornen på plats i Måttsund och Antnäs är vår förhoppning att våra kunder ska uppleva färre vattenavbrott och ett jämnare vattentryck i kranen över dygnet. Vattentornen är ett led i vår förstärkning av vattenledningsnäten i kommunen och målbilden är en säker vattenförsörjning till samtliga våra kunder, säger Petra Viklund

Utmanade projekt

Det är inte ofta det byggs vattentorn i Luleå och det har varit en utmaning att hitta rätt lösningar och rätt kostnad för projektet. Referensprojekt är svåra att få tag i. Problemen har lösts i samverkan med entreprenören Skanska och med en bred projektgrupp bestående av produktionschefer, skickliga yrkesarbetare, projektledning, projektörer och driftspecialister samtliga med rätt kompetens och kvalitetstänk.

FAKTA

  • Investeringskostnaden för det två nya vattentornen ligger på ca 59 miljoner kronor.
  • Totalt har vi ca 60 mil vattenledningar i kommunen.
  • Vi har nio vattenverk som pumpar upp, renar och leverar dricksvatten till våra kunder.
  • Luleås vatten levereras från vattenverket i Gäddvik, därefter lagras det i vattentorn för att trycket i din kran ska vara jämnt. Sedan går vattnet vidare till ditt hem och ur kranen får du ett friskt och gott dricksvatten. 
  • Mer information om vatten i Luleå kommun finns på projektsidan på lulea.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text och bild: Eva Sundgren

11 november 2020

Logotyp