Biblioteken i Luleå ställer om efter skärpta råd

Från fredag, 13 november, gäller rejäla anpassningar på Luleås folkbibliotek. Detta för att följa de skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten. Biblioteken kommer under en tid inte vara mötes-eller studieplatser och är enbart öppna för korta ärenden. Även maxantal samtida besökare kommer att regleras.

Alla Luleås folkbibliotek har varit stängda under onsdag och torsdag för att personalen ska hinna ställa om till ytterligare begränsningar.

– Vi minskar antalet sittplatser, skyltar upp ordentligt med information och ska utveckla vår take away verksamhet och bokkassar för avhämtning. Vi vill ta vårt ansvar i att minska smittspridningen, säger Sofia Lundmark, enhetschef biblioteken i Luleå.

Som ett led i att minska smittspridningen ställer nu biblioteken om för att minimera sociala kontakter.

Håller biblioteken öppna

I de skärpta allmänna råden för Norrbotten står bland annat att individen ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter i länet ska vidta åtgärder för att människor ska kunna följa råden.

– Att vi inte stänger helt beror på att bibliotekens uppdrag är stort och brett med ett demokratiansvar. Våra medborgare ska i så stor utsträckning som möjligt kunna ta del av information via våra tidningar eller datorer, säger Lena Lundberg Vesterlund, bibliotekschef Luleå kommun.

En hel rad åtgärder

Från den 13 november och fram till 8 december, med möjlighet till förlängning, gäller bland annat följande på Luleås folkbibliotek:

  • Biblioteken är inte en mötesplats eller studieplats
  • Det finns bara ett fåtal sittplatser för att inte uppmuntra till att vistas länge i biblioteket
  • Besökare uppmanas att inte vara längre än 15 minuter på biblioteket. Detta gäller även meröppetbesökare
  • Alla bibliotek, förutom stadsbiblioteket och Bokbussarna, begränsar antalet besökare till max 10 åt gången
  • Bokbussarna ger sin service utanför bussarna
  • Alla fysiska programaktiviteter ställs in
  • Tiden vid lånedatorerna begränsas till 15 minuter per dag och person

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels och Therese Hedman

12 november 2020

Logotyp