Ny karttjänst visar isvägarna

Från och med i vinter finns isvägarna och den nya sträckningen för isbanan utmärkta på kommunens digitala karta.

isbanan

Genom kommunens digitala karttjänst kan man se isvägarnas och isbanornas dragning.

Isvägarna har ungefär samma sträckning som tidigare år, det vill säga från Lövskär till Hindersön och Storbrändön. Den andra vägen går mellan Sandön och Junkön. Dessa vägar är inte öppna ännu.

I nuläget sträcker sig isbanan från Norra hamn, runt centrumhalvön till Södra hamn. Den kommer att förlängas till Gråsjälören när isläget tillåter.

skärmdump på kommunkarta

Andra uppdaterade eller ändrade kartlager

Cykelstråk – har uppdaterats

Snöröjning - nytt lager med prioriterade cykelvägar

Väghållare - nytt lager från i somras – visar vem som ansvarar för vägen: kommunen, trafikverket (statlig ) eller enskild.

Trafikstörningar - visar var pågående vägarbeten är

Här finns kommunkartanlänk till annan webbplats och här kan du läsa mer om hur kartan fungerar.

Text: Karin Kemi

Foto: Joakim Höggren

20 december 2018

Logotyp