Träning via Skype

Patienter i hemsjukvården som deltar i ett testprojekt får under våren prova på att följa upp sina träningsprogram genom att prata med sin fysioterapeut via en Skype-app och läsplatta. Syftet är att testa om det underlättar för patienterna att få stöd i sin hemmamiljö.

– Vi kan följa upp våra patienter i deras egna hem på ett snabbt och smidigt sätt eftersom rörlig bild ger oss mer information om patientens fysiska status, till skillnad från ett vanligt telefonsamtal, säger Anette Lind, fysioterapeut i Luleå kommun.

Fysioterapeut Anette Lind följer upp träningsprogrammet med sin patient Meith.

Uppföljning via Skype är både kostnads- och tidseffektivt eftersom patienten inte behöver ta sig till fysioterapeuten exempelvis vid dåligt väglag eller extrem kyla. Via en dator på arbetet ringer terapeuten upp patienten som svarar på läsplattan. När båda kan se och höra varandra börjar uppföljningen av träningsprogrammet.

– Det fina är att jag på ett enkelt sätt kan följa patientens träning, se hur rörelserna utförs, höra hur patienten upplever det och tillsammans komma överens om eventuella förändringar i träningsprogrammet, säger Anette.

Via läsplattan kan fysioterapeuten se hur rörelserna utförs och patienten kan berätta hur det känns. Eftersom båda kan se varandra ökar också den sociala kontakten jämfört med vanligt telefonsamtal.

Uppkoppling även socialt stöd

Tekniken används inte bara för att ge stöd till träning, den är också ett socialt stöd för patienter som riskerar att bli ensamma och isolerade i hemmet.

– Individens egen förmåga stärks genom att klara av att bemästra nya saker som Skype och appar på surfplattan, det kan ge nya vägar till att upptäcka möjligheter och vara delaktig i samhället, säger fysioterapeuten Anette Lind.

I början av sommaren ska testerna utvärderas och därefter tas beslut om eventuell fortsättning.

FAKTA

  • Uppföljning av träningsprogram via Skype är en av flera aktiviteter som pågår inom projektet Trygg och nära vård i hemmet med digital teknik där Luleå kommuns hemsjukvård prövar nya arbetssätt med stöd av digital teknik.
  • Projektet finansieras av Vinnova och genomförs tillsammans med Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Centrumbildningen för Innovation och eHälsa EIC samt olika företag.

Text, foto och film: Bo Henry Pettersson

28 mars 2019

Logotyp