Unga får prata om känslor, sex och kärlek på Navet

Nu drar ett nytt samverkansprojekt i gång på Navet, mötesplatsen för unga mellan 16-20 år i Luleå. Varje tisdag kommer temakvällar med samlingsnamnet Forum Relationer att genomföras. Här får ungdomar möjligheter att ställa frågor om ämnen som kanske inte alltid är så lätta att tala om.

Forum Relationer sker i samverkan mellan EQ-mottagningen, FREDA-mottagningen, Navet, Tjejjouren Luleå och Ungdomsmottagningen.
– Vi alla arbetar på ett eller annat sätt för ett jämställt samhälle fritt från våld. Därför känns det fint att tillsammans med några av Luleå kommuns verksamheter skapa detta. Ett forum för unga att diskutera frågor som bland annat rör känslor, sex, våld och relationer, säger Kigge Fasth, verksamhetssamordnare och projektledare på Tjejjouren Luleå.

Kigge Fasth och Robin Lindquist välkomnar ungdomar till de nya temakvällarna.

Varje tisdagskväll under höstterminen kommer de olika arrangörerna att finnas på plats på Navet. Projektets idé är att skapa ett forum för ungdomar där de får utrymme att prata om sådant som berör dem tillsammans med aktörerna på plats.

– Vi som arbetar på Navet får dagligen frågor om allt från relationer och sex till psykisk ohälsa. Vi försöker svara och möta ungdomarnas funderingar men ibland känner vi att vi inte räcker till. Därför känns det mycket bra att få besök av yrkesverksamma inom olika områden som är viktiga för våra besökare, säger Robin Lindquist, verksamhetsledare på Navet.

Tanken är att varje vecka ska ha ett nytt tema och att ungdomarna själva ska ha stort inflytande i valet av ämnen. På sikt är förhoppningen att Forum Relationer ska sänka tröskeln mellan ungdomarna och de olika aktörerna på plats, att hitta naturligare kontaktvägar och öppna upp till de diskussioner som ungdomarna tycker är viktiga.

När? Start tisdag 7 september klockan 16.00

Var? Navet på Kungsgatan 23 A i Luleå


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Marina Wikberg

Logotyp