Hemvändaren Arvid jobbar med EU-valet: "Påverkar oss alla"

I vår serie ”Hej medarbetare!” får du möta intressanta personer som arbetar inom Luleå kommun. Den här gången träffar vi kommunsekreterare och valsamordnare Arvid Johansson.

Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med närmare 7 000 medarbetare. Alla våra 300 yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad och vi skapar värde och livskvalitet för kommunens invånare. Med andra ord så spelar vi roll. Varje dag, året om, för Luleå.

Efter examen såg Arvid Johansson möjligheterna i hemkommunen.

Hej Arvid! Vem är du och vad gör du på jobbet?

– Jag är född och uppvuxen på Björkskatan i Luleå. Jag har studerat statsvetenskap i Uppsala och flyttade hem i augusti 2023. Jag saknade att bo nära familjen, vännerna och såg större jobbmöjligheter här. Det kändes roligt att få jobba med den politiska beslutsprocessen i ens hemkommun och få vara en del i att Luleborna får möjlighet att påverka genom EU-valet.

Vad gjorde du innan du började på kommunen?

– Jag tog examen juni 2023 och jobbade under sommaren på Klimat- och näringslivsdepartementet.

Hur kom du in på val och demokrati?

– Jag har nog alltid varit intresserad av samhällsfrågor och demokratifrågor. När jag gick i skolan så tyckte jag alltid att samhällsfrågorna var de allra mest spännande. Sen blev jag ännu mer säker när jag började plugga statsvetenskap på universitetet. Att nu få jobba som valsamordnare och få arbeta med viktiga frågor kring demokrati och val, vilket är en grundförutsättning för det statsskick vi har i Sverige, känns verkligen givande.

Vad gör man som kommunsekreterare?

– Jobbet innebär att förbereda politiska beslut och att kvalitetsgranska underlag och ärenden. Mina ordinarie ansvarsområden när det inte är val är miljö- och byggnadsnämnden samt överförmyndarnämden. Jag deltar på nämndssammanträden och dokumenterar den politiska beslutsgången. Vilka förslag som ligger på nämndens bord, eventuella motförslag och vilket förslag som till slut beslutas om. Efter sammanträdet så skriver jag protokoll, där sammanträdets beslut är samlade. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla och de ärenden som inte har sekretess eller innefattar personuppgifter publiceras för allmänheten att ta del av.

Snart är det EU-val. Vad röstar vi om, egentligen, och vad gör resultatet för skillnad för oss i Luleå?

– Valet går ut på att välja 21 svenska representanter till Europaparlamentet. De som sitter i Europaparlamentet är med och antar lagar och regler som påverkar oss alla – Luleå, Sverige och alla länder som ingår i EU. Det som beslutas om av Europarlamentet påverkar oss här uppe i allra högsta grad. Många beslut som tas både på nationell nivå av regering och riksdag har sin grund i direktiv och förordningar som har beslutats om på EU-nivå.

Har du något minne från jobbet som sticker ut lite extra?

– Jag lär mig massa nytt hela tiden som lägger sig på minnet. Det känns stort att få vara en del av den politiska beslutsprocessen. Man får god inblick i vad som händer i kommunen och vad som är på tapeten just nu. När valdagen för EU-valet väl kommer så tror jag att det kommer bli en hektiskt, lärorik och minnesvärd dag. Flera månaders förberedelser kulminerar i några viktiga dagar.

Vad gör du när du inte jobbar?

– Då spenderar jag tid med familj och vänner. Jag är också ett stort hockeyfan och försöker gå på så många Luleå Hockey matcher som jag kan. Just nu ser jag fram emot sommaren när jag får fiska och vara i naturen.

FAKTA OM ARVID

  • Namn: Arvid Johansson
  • Ålder: 25
  • Bor: Björkskatan
  • Familj: Mamma, pappa och två småbröder
  • Det bästa med Luleå: Närheten till allt och familjen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Josefin Högström

Logotyp