Liten minskning smittade i Luleå

Norrbotten hade 27 procent högre smittotal än riksgenomsnittet under vecka 18. Det visar statistik från Region Norrbotten. Vårt Luleå redovisar varje vecka en sammanställning om läget kring covid-19.

Varje vecka sammanfattar Vårt Luleå läget kring covid-19 med statistik från Region Norrbotten.

Antal smittade totalt:

 • Luleå: 7 663
 • Norrbotten: 22 489
 • Sverige: 1 021 604

Övrig statistik:

 • Fortsatt ökning av antalet fall i länet under vecka 18 jämfört med vecka 17 (+ 11 %).
 • Antal smittade i länet vecka 18 cirka 27 procent högre än riksgenomsnittet.
 • Antalet avlidna i covid-19 minskar kraftigt.
 • Underdödlighet noteras i länet sedan mitten av februari.

Norrbotten ligger 27 procent över riksgenomsnittet. Luleå visar en liten minskning jämfört med vecka 17.

Den gröna stapeln visar antal smittade i Luleå vecka 18. Det är en liten minskning jämfört med vecka 17.

Vaccinering inom Luleå kommuns verksamheter

Brukare och patienter

Vård- och omsorgboenden: Alla har erbjudits vaccin med dos 1 och 2. Endast enstaka personer återstår, till exempel nyinflyttade eller de som haft någon form av infektion.

Hemsjukvården: Alla har erbjudits dos 1 och 2.

LSS boenden och socialpsykiatri: Samtliga har erbjudits dos 1.

Personal

 • Hittills har nära 3 400 personalvaccinationer genomförts och drygt 1 300 medarbetare är fullvaccinerade.
 • Regionen låter nu alla i riskgrupp 18+ vaccinera sig. Personal som tillhör den gruppen bokar själv via 1177.se
 • Region Norrbotten har meddelat att alla Luleåbor 60-64 år kan boka vaccination via 1177.se Gäller även personal i Luleå kommun.

Har du frågor kring personalvaccinationer?

Kontakta kommunens Kundcenter 0920-45 30 00

Personal erbjuds vaccin

Luleå kommun erbjuder alla kommunanställda mellan 18-59 år vaccin mot covid-19. Det är resultatet av en överenskommelse mellan Luleå kommun och Region Norrbotten. På så sätt kan kommunen som stor arbetsgivare stötta Region Norrbotten för att påskynda vaccinationen.

Läs mer om vaccineringen här.

Vaccinering i Norrbotten

Information om vaccinering från Region Norrrbotten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Statistik för Norrbotten (föregående två veckor)

Vecka 17

Vecka 18

Totalt smittade hittills

21 204

22 489

Totalt avlidna hittills

252

254

Antal testade för Covid-19

6 548

6 772

Antal som testat positivt

962 (14,7 %)

1 102 (16,3 %)

Antal vaccinerade 1 dos

80 354uppdateras senare

Antal vaccinerade 2 doser

18 152uppdateras senare

Fortsätt att följa rekommendationerna:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19
 • tvätta händerna ofta och noggrant eller använd handdesinfektion
 • håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi

Diagram: Region Norrbotten

Logotyp